Specialiştii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au actualizat aplicaţia informatică, sub forma unui ghid, ce furnizează rapid răspunsuri legate de condiţiile de avizare-autorizare şi stabileşte documentaţia necesară pentru obţinerea acestora.

Cu ajutorul acestui ghid, uşor de accesat şi de utilizat, arhitecții, inginerii și proiectanții din domeniul construcțiilor, dar și proprietarii sau beneficiarii construcţiilor sau amenajărilor, au posibilitatea de a verifica dacă acestea se încadrează în categoriile de construcţii care se supun acestor procese de avizare/ autorizare. Aplicaţia oferă și informaţii legate de documentaţia ce trebuie depusă în vederea emiterii, de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, a acestor acte administrative. De asemenea, aplicaţia conţine un link prin intermediul căruia poate fi accesată lista verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici atestaţi în domeniul situaţiilor de urgenţă. Cei care vor să consulte ghidul, pot accesa isubh.ro sau ijsunt.ro/ghid/.