Municipalitatea orădeană a anunțat ieri că termenul pentru prima scadență de plată a impozitelor pe terenuri, clădiri și autovehicule datorate la bugetul local pentru anul în curs se prelungește pînă în data de 30 iunie. Tot până atunci se prelungește și acordarea bonificației pentru plata integrală a impozitelor.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, au fost prelungite o serie de termene pentru achitarea impozitelor locale și au fost dispuse măsuri în domeniul procedurii de executare silită. Astfel, în anul 2020, termenul de plată de 31 martie pentru plata impozitului pe clădire, teren și mijloace de transport se prelungește până la data de 30 iunie inclusiv și se prelungește astfel și acordarea bonificației de 8% (plata online) sau 4% (alte modalități de plată decât online) stabilită de Consiliul Local. Totodată, termenul de depunere a rapoartelor de evaluare a clădirilor nerezidențiale în cazul persoanelor fizice, respectiv a clădirilor deținute de către persoane juridice, s-a prelungit prin efectul legii de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. O altă măsură prevede că se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale. „Măsurile de executare silită prin poprire și acțiunile de inspecție fiscală se suspendă pe perioada stării de urgență și 30 de zile după încetarea acestei perioade. În plus, prin Hotărârea Consiliului Local, până la data de 30 aprilie 2020 se pot depune declaraţiile fiscale modificate/rectificative şi cererile pentru acordarea de facilităţi fiscale”, precizează Primăria Oradea.