Doamna cântecului românesc, Maria Haiduc, împlinește astăzi, 29 septembrie, onorabila vârstă de 82 de ani. Născută în „comuna Oradea” (după cum îi place, adesea, să spună), a urmat școlile aici, în urbea de pe malurile Crișului Repede, urmând ca, începând cu anul 1955, să ne cânte și să ne încânte mereu, până astăzi.

„Eram singurul interpret de muzică populară românească din Oradea”, ne mărturisește doamna Maria Haiduc, ori de câte ori își amintește de debutul muzical al domniei sale, prin interpretarea cântecului „La oglindă”, pe versurile lui George Coșbuc, la un concurs desfășurat la Oradea, în anul 1955. Și, de atunci, doamna Maria a reușit să adune un impresionant cufăr de amintiri și spectacole, de manifestări de anvergură, de la turneele îndelungate și încărcate de spectacole, până la manifestările cu caracter protocolar, de cel mai înalt nivel.

Astfel, talentul strălucitor și caracterul frumos au făcut să fie remarcată încă de la început, fiind cooptată la Orchestra Populară din acea perioadă: „S-a auzit de mine la Orchestra Populară «Dankó Pista» a Filarmonicii. Îmi povesteau mai târziu muzicanţii, colegă fiind acum cu ei, că auziseră că la fabrica «Dobrogeanu-Gherea»: «era una micuţă, brunetă şi foarte frumoasă care cântă extraordinar muzică populară românească»”, își amintește, cu drag, doamna Maria. Astfel, începe o frumoasă și nobilă activitate în slujba muzicii populare românești și promovării acesteia în țară și peste hotare, mereu ținând seama de eticheta artistică demnă, de rigoarea folclorului autentic și curat, de grija permanentă pentru portul popular, dar, mai ales, cu un spirit tânăr și nobil, care a adunat în jur oameni valoroși, care a legat îndelungate prietenii și care a răspândit în jur câte puțin din strălucirea „omului frumos”.

A cântat alături de nume mari ale folclorului românesc, atât prin turneele în care a luat parte, cât și în spectacolele unde a fost invitată sau, cu atât mai mult, în cele pe care domnia sa le-a organizat, dorind mereu să își aducă frumoasa contribuție la promovarea și consolidarea folclorului românesc și bihorean, în speță. Cu frumoase reușite, amintind aici schimbarea denumirii Orchestrei Populare în „Crișana”, turneele și spectacolele de anvergură, repertoriul bogat și valoros prin autenticitatea și stilul curat neaoș bihorenesc, frumoasele costume și colecția muzeală de obiecte de patrimoniu etnografic, frumoasele emisiuni de folclor pe care le-a realizat în perioada de 10 ani în care a fost realizator TV, atât la TVS Oradea, în emisiunea „Crișule pe malul tău”, cât și la Național TV Beiuș, cele două antologii de cântece, „Cântecele mele” (cuprinzând repertoriul domniei sale) și „Cântecele noastre” (cu o selecție frumoasă de cântece care au însoțit istoria neamului nostru străbun), numeroasele generații de tineri pe care i-a îndrumat cu atâta drag și dăruire, precum și multe altele asemenea lor, doamna Maria Haiduc își merită întru totul locul de cinste în rândul oamenilor care au contribuit, în mod frumos și nobil, la creșterea spiritului românesc și a valorilor sale.

Pentru activitatea profesională de excepţie a fost decorată în anul 1972 cu „Ordinul Meritul Cultural”, pentru păstrarea şi promovarea muzicii româneşti, iar la aniversarea a 40 de ani de activitate artistică, 1955-1995, Inspectoratul pentru Cultură şi Culte a judeţului Bihor îi acordă diploma „Pentru merite deosebite în interpretarea şi promovarea melosului bihorean”. În anul 2002, Ministerul Culturii îi acordă pentru contribuţia de excepţie în promovarea folclorului românesc o „Diplomă de excelenţă” şi „Trofeul folclorului românesc 2002”. Tot în anul 2002, Maria Haiduc a fost decorată cu „Crucea Naţională Serviciul Credincios”, cls. a III-a, acordată de Preşedinţia României, pentru crearea şi transmiterea cu talent şi dăruire a unor opere artistice semnificative pentru civilizaţia românească şi universală. În 2004, Preşedinţia României îi conferă Ordinul „Meritul cultural” în grad de ofiţer „Arta spectacolului”, în semn de apreciere a activităţii şi pentru dăruirea şi talentul pus în slujba artei scenice. În anul 2006, primeşte titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Oradea, iar în 2007, devine Cetăţean de onoare al comunei Cefa (locul de naştere, Inand, al mamei sale). A devenit şi „brand bihorean”, pentru că Federaţia Patronilor Bihor i-a oferit, în prima Gală a Brandurilor Bihorene, o frumoasă plachetă „Premiu de excelenţă”, în 14 decembrie 2011.

Ar fi foarte multe de spus despre doamna Maria Haiduc, atât din perspectiva activității profesionale a domniei sale, cât mai ales din perspectiva a tot ceea ce dumneaei a realizat de-a lungul timpului în relația cu cei din jur, cu societatea, cu neamul românesc pe care atât de mult îl iubește.

În câteva cuvinte, putem spune doar că, la onorabila vârstă a domniei sale, o regăsim cu aceeași tinerețe frumoasă, cu aceeași noblețe și candoare, dar și cu voioșia caracteristică domniei sale. Chiar dacă aceste vremuri ne-au ținut pe toți departe de scenă, de publicul iubitor de folclor, de cânt și de joc, doamna Maria Haiduc a rămas același „om frumos”, cu optimismul și energia specifică domniei sale, fiind mereu sufletul nobil la care poți oricând să găsești o vorbă bună, un sfat demn de luat în seamă, o inimă iubitoare și o înțelepciune sănătoasă, un om care ne spune și astăzi, cu același elan frumos: „Mi-am propus să am încredere în forțele mele, în puterea mea de muncă și în arta mea!”.

La ceas aniversar, îi urăm multă sănătate şi viaţă lungă în marea familie a cântecului românesc!

Asist. univ. drd. Alexandru CARȚIȘ,

Universitatea din București