Aula Magna a Universității din Oradea a găzduit ieri, de la ora 13.00, conferința președintelui Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Iordan Petrescu, ocazie cu care instituției i-a fost decernat oficial certificatul „Grad de încredere ridicat”.

La conferință au participat în jur de 120 de profesori și studenți, iar la prezidiu au stat rectorul Constantin Bungău și invitatul special, prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu, președintele ARACIS. Acesta a vorbit despre Managementul calității în învățământul superior și noua Metodologie pentru clasificare și ierarhizare în învățământul superior.

Momentul cel mai important l-a constituit decernarea oficială a certificatului „Grad de încredere ridicat”.

Calificativul a fost acordat în urma vizitei instituționale de evaluare externă ARACIS, care s-a desfășurat la Universitatea din Oradea în octombrie 2018, unde au participat experți evaluatori ARACIS, cadre didactice din România, din străinătate și studenți. În cadrul vizitei au fost evaluate 21 de programe de studii de licență și un domeniu de studii de master, fiind mărită capacitatea de școlarizare pentru patru programe de studii: Informatică – 75 studenți, Asistență medicală generală – 75 studenți, Fizică medicală – 50 studenți și Kinetoterapie și motricitate specială – 90 studenți.

Printre punctele tari identificate de echipa de experți evaluatori se numără: oferta educațională, la toate nivelele de programe de studii, diversificată și adaptată la cerințele pieței muncii, care include și programe de studii de licență și master cu predare în limbi străine, campusul modern care oferă, într-o zonă integrată, facilități educaționale, de cercetare, de recreere pentru studenți etc., colaborarea bună cu mediul socio-economic, care oferă posibilitatea realizării de stagii de practică și care absorb absolvenții universității în majoritatea domeniilor, dezvoltarea de proiecte internaționale prin care, de la ultima evaluare, în Universitate au fost atrase fonduri semnificative și creșterea vizibilității internaționale în domeniul cercetării științifice prin mărirea numărului de lucrări cu cotare ISI.

.