Pe șantierul de împădurire din Hidișel, a debutat luni, 16 martie, „Luna plantării arborilor”, prilej cu care au fost plantaţi în jur de 300 de puieţi din speciile gorun, fag şi frasin.

Acțiunile din cadrul „Lunii plantării arborilor” se vor desfășura în perioada 15 martie - 15 aprilie. Deschiderea acestor manifestări a avut loc luni, 16 martie, pe șantierul de împădurire din UP VI Hidișel u.a. 19A%, în suprafață totală de 3,1 ha, din cadrul Ocolului Silvic Oradea.

Cu această ocazie, au fost prezenți, pe lângă conducerea Direcției Silvice Bihor - dir. Teodor Ioan Suciu și dir. ec. Szijjarto Zoltan -, și reprezentanți ai unor instituții din Oradea și Bihor: Comisariatul județului Bihor al Gărzii Naționale de Mediu – comisar șef Sever Șerbănescu, APM Bihor – consilier, biolog Dorina Radoveț și consilier Carmen Muscă; Garda Forestieră – inspector șef, ing. Remus Moțiu și dir. ing Dorel Ioan Scrofan; INCDS (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură) Oradea – dir. ing. Lucian Bîrle și ing. Dănuț Țapoș, precum și ANANP (Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate) - Serviciul Teritorial Oradea – consilier, ing. Ionuț Raț și consilier, ing. Nicolae Ile.

„Direcţia Silvică Bihor va regenera în acest an o suprafaţă de 550,53 hectare din care 377,12 hectare regenerări naturale şi 173,41 hectare împăduriri. Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori, se vor executa completări pe o suprafaţă de 36,65 hectare. Pentru realizarea acestui program, se vor utiliza peste un milion bucăţi de puieţi forestieri din 18 specii diferite”, anunță ing. Tedodor Suciu, directorul Direcției Silvice Bihor. Individual, pe ocoale silvice, programul de regenerare pe anul în curs este destul de variat ca suprafaţă.

„Astfel, dacă între ocoalele cu programul cel mai mare se află, Ocolul Silvic Sudrigiu cu un program de regenerare de 281,0 ha, Ocolul Silvic Remeți cu 92 ha şi Ocolul Silvic Beiuș cu 50 ha la celălalt pol, cu cel mai mic program de regenerare se situează Ocolul Silvic Dobrești, cu 4,3 ha, Ocolul Silvic Aleșd, cu 9,0 ha, și Ocolul Silvic Marghita, 16,68 ha”, menționează și ing. Mircea Faur, de la Direcția Silvică Bihor.

De menționat că, pentru prima dată în acest an, se poate consulta harta interactivă a tuturor șantierelor de împăduriri din fondul forestier de stat administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, la următoarea adresă de internet: https://bit.ly/3cyWeIs

În altă ordine de idei, pe lângă lucrările de împădurire specifice, Direcţia Silvică Bihor suspendă, din motive de profilaxie pentru Covid-19, pe o perioadă nedeterminată, toate manifestările și acțiunile pe care obișnuia să le organizeze în cadrul Lunii Plantării Arborilor, cum sunt: acţiuni de împădurire, organizarea de simpozioane, conferinţe, efectuarea de drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia Direcției Silvice Bihor, executarea în cadrul fiecărui ocol silvic de acţiuni de curăţenie în fond forestier, pe liziere; revizuire şi instalare de panouri de propagandă silvică, curăţare şi amenajare a izvoarelor, a traseelor şi amenajărilor turistice din fond forestier etc.