Așa poate fi numită cartea „Bihoreni de ieri și de azi” a cunoscutului scriitor monograf Constantin Butișcă. Neobositul autor s-a remarcat ca un bun cunoscător al istoriei localităților din zona natală, a oamenilor, tradițiilor și obiceiurilor păstrate, pe care le-a imortalizat în adevărate istorii locale.

Cu răbdare, migală și tenacitate, a „bătut” ulițele satelor, a intrat din casă în casă, culegând informații pe care le-a utilizat în monografii. Calitățile de cercetător dobândite de-a lungul anilor le-a folosit în vasta sa lucrare „Bihoreni de ieri și de azi” (700 pagini), ce a văzut recent lumina tiparului. Ce este și ce cuprinde această carte? Este un dicționar mai elevat și mai cuprinzător decât cele precedente, despre bihorenii care au fost și sunt astăzi și care și-au lăsat amprenta în locurile și domeniile în care au lucrat.  Despre bihorenii de ieri și de azi au scris multe cărți autori înaintași de certă valoare: Aurel Tripon, Teodor Neș, Stelian Vasilescu, Dimitrie Bălan, Ion Bradu, Mircea Bradu. Prin această carte, Constantin Butișcă reia și completează dicționarul cu noi nume, actualizându-l. O lucrare amplă și bine structurată, cuprinde două volume, pe domenii de activitate. În primul volum întâlnim domeniile: academicieni, artiști, episcopi, preoți, pastori, generali, ofițeri, jurnaliști, publiciști, medici, farmaciști, politicieni, alți bihoreni, continuând în volumul II cu: ingineri, arhitecți, economiști, manageri, juriști, literați, profesori preuniversitari, universitari, sportivi, antrenori, manageri sportivi, alți bihoreni. Parcurgând această carte ne formăm o imagine de ansamblu a trăsăturilor de caracter ale bihorenilor, a spiritului patriotic de care au dat dovadă în perioade de restriște, apărându-și glia strămoșească, limba și credința în Dumnezeu. Biografiile unor foști conducători comuniști ai Bihorului ne face să reevaluăm activitatea și comportamentul acestora. Margareta Gal, șefă de cabinet a celor şase prim-secretari PCR din Bihor (1968–1989) îi consideră pe toți oameni minunați, harnici și inteligenți, care au fost nevoiți de mule ori să-și lase viața de familie în plan secundar, datorită sarcinilor de partid și a ordinilor venite de sus. În fiecare capitol parcurs, întâlnim persoane necunoscute marelui public, care au înfăptuit în domeniile lor fapte ce merită cunoscute și apreciate. Se cuvine să facem o precizare cu referire la bihorenii care, deși nu s-au născut în Bihor, dar printr-o conjunctură fericită au fost „asimilați”, contribuind și ei la mai „binele” compatrioților. Într-un capitol special ni se prezintă martirii, deținuții politici și cei deportați din Bihor, după înfăptuirea Marii Uniri, dar și în epoca comunistă (1952-1955). Un alt capitol cuprinde oameni de cultură, activiști culturali, cu merite deosebite în domeniul educației și culturii, care, prin activitatea lor, au contribuit la educarea și răspândirea culturii în rândul maselor. M-am oprit la eminentul om de cultură dr. pedagog profesor universitar Ioan Comănescu, care, în ultima sa carte, referindu-se la generația tânără, subliniază: „Copiii noștri parcă nu-s ai noștri. Generațiile tinere resping cu obstinație valori care nouă ne-au luminat superb primele epoci de viață. Copiii din zilele noastre cred în violență și ură, în răutate și răzbunare, în înșelătorie și cruzime. Pe micul ecran copiii urmăresc desene animate în care toată lumea se războiește cu toată lumea. Se impune astfel o serioasă schimbare de optică educațională, nu cultul violenței, ci pedagogia nonviolenței. Realitatea aceasta, care nu poate fi negată, tristă, dar adevărată, trebuie să ne dea de gândit. Ne trebuie o societate mai bună și o școală mai bună. O școală mai bună înseamnă și o pedagogie mai bună, o didactică mai bună”. Este un „strigăt” pertinent adresat tuturor celor care se ocupă cu educația copiilor. Iată câteva repere care transformă cartea „Bihoreni de ieri și de azi” într-o importantă și veridică sursă de informații în toate domeniile, care nu trebuie să lipsească din bibliotecile noastre. Apreciem efortul deosebit al autorului și așteptăm cu interes apariția volumului II.