Lucrările, abia începute, la centura Aleşd sunt considerate nelegale de aleşdanii afectaţi de traseul noului drum. Aceştia reclamă faptul că nu au intrat în posesia banilor pentru expropriere înainte ca buldozerul să intre în imobilele proprietate privată. În plus, lucrările se fac „cu încălcarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a actelor administrative care stau la baza proiectului rutier”.

Constructorii au demarat lucrările la Varianta de ocolire a orașului Aleșd. Utilajele excavează stratul de teren vegetal și, totodată, se balastează și se compactează umpluturile. Odată cu începerea lucrărilor, au reapărut problemele, cetăţenii afectaţi de exproprieri contestând faptul că buldozerul a intrat pe terenurile lor, însă banii promişi ca despăgubire nu au ajuns.

„Conform prevederilor art. 44 alin. (3) din Constituţia României „(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.” Astfel, din cuprinsul acestor dispoziţii constituţionale rezultă în mod foarte clar că despăgubirea aferentă exproprierii trebuie să fie dreaptă și prealabilă.

În același timp, dispozițiile Legii nr. 255/2010 nu acordă expropriatorului posibilitatea de a expropria un imobil fără ca proprietarul să aibă posibilitatea de a intra în posesia sumelor stabilite cu titlu de despăgubire de către expropriator. Potrivit dispozițiilor legale, despăgubirea stabilită de expropriator și consemnată pe numele proprietarului va fi eliberată doar după ce comisia de verificare a dreptului de proprietate va emite hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii. În ceea ce privește proiectul «Varianta de ocolire a orașului Aleșd», până în prezent, niciunui reclamant nu i s-a emis această hotărâre, motiv pentru care reclamanții sunt în imposibilitatea obiectivă de a intra în posesia despăgubirii stabilită de către expropriator. Din păcate, această situație nu este unică, putând fi întâlnită și cu privire la un alt proiect rutier, respectiv „Legătură centură Oradea – Autostrada A3”. În cazul acestui proiect de infrastructură rutieră, decizia de expropriere a fost emisă la data de 31 ianuarie 2020, însă, deși au trecut doi ani și jumătate din acel moment, până în prezent, niciunui proprietar nu i s-a eliberat despăgubirea stabilită de către expropriator. În aceste condiții, ne punem întrebarea legitimă dacă autoritățile publice care desfășoara activități de expropriere respectă Constituția României, precum și celelalte prevederi legale în materie. Mai exact, ne întrebăm dacă este legală acțiunea autorităților publice de a intra cu buldozerul în imobilele proprietate privată fără ca proprietarii să poată solicita eliberarea sumelor stabilite cu titlu de despăgubire. Din punctul nostru de vedere, acest lucru nu este permis de nicio prevedere legală/constituțională, autoritățile publice săvârșind un veritabil abuz.

Din cauza acestor motive, considerăm că lucrările efectuate cu privire la acest proiect rutier sunt nelegale”, precizează avocatul Sergiu Hercuţ, reprezentantul legal al proprietarilor afectaţi de traseul Centurii Aleşd.

Totodată, acesta susţine că „nelegalitatea acestor lucrări decurge și din încălcarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a actelor administrative care stau la baza proiectului rutier, care astfel sunt ignorate de către autoritățile locale și centrale. Instanţele de judecată au dispus, în mod expres, atât suspendarea, cât și anularea Hotărârilor Consiliului Județean Bihor prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere, instanța de judecată calificând aceste hotărâri ca fiind acte administrative de bază. În mod categoric, autoritățile nu ţin cont de aceste hotărâri, fiind hotărâte să pătrundă în imobilele reclamanților cu utilajele folosite la realizarea variantei de ocolire.

În concluzie, apreciem că, în cazul de față, dreptul de proprietate al reclamanților nu are nicio valoarea juridică din perspectiva autorităților publice, acesta devenind doar teoretic și iluzoriu”.