Cel puțin așa crede conducerea instituției care vede în proiectul „EU GREEN”, un proiect din care Universității din Oradea îi revine aproape 1,3 milioane de euro, o trambulină pentru cercetarea academică, accesarea de proiecte europene și internaționalizare.

Universitatea din Oradea a devenit membră a consorțiului „EU GREEN” la invitația Universității din Extremadura, Spania, care, conform rectorului Constantin Bungău, a apreciat că deși este o universitate mică, este foarte dinamică.

„Avem un buget de 15 milioane de euro, pe patru ani, alocați celor nouă universități, plus cofinanțările de la Ministerul Educației. Discutăm despre nouă zone ale Europei, culturi destul de diferite, și proiecte ce implică toate domeniile de activitate ale Universității din Oradea”, a spus rectorul. prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău într-o conferință de presă care a avut loc luni, la Universitatea din Oradea. Acesta a subliniat că peste 50 de angajați ai universității, cadre didactice și personal auxiliar, lucrează deja la proiectul EU GREEN lor, adaugându-li-se studenți și 14 instituții partenere din Oradea și Bihor.

Proiectul a fost prezentat pe larg de prorectorul Anca Dodescu: „EU GREEN înseamnă: 24 de campusuri universitare, 157 de mii de studenți, 18 mii de angajați, 5.25 de milioane de locuitori, beneficiari indirecți ai proiectului, și 80 de parteneri asociați. Avantajele apartenenței la această alianță academică sunt: impactul social structurat și durabil, prioritate la obținerea de finanțări europene, prezență și vizibilitate internațională, campusuri inter-universitare, strategii universitare pe termen lung, dezvoltarea, în comun, de noi programe de studii și domenii de cercetare, inclusiv eliberarea de diplome comune. Obiectivele generale ale EU GREEN vizează: educația, cercetarea, networking-ul, transferul de cunoaștere, Universitatea din Oradea fiind coordonatoare a domeniului de activitate ce vizează egalitatea, diversitatea și incluziunea”.

Primul eveniment EU GREEN care va avea ca gazdă Universitatea din Oradea se va desfășura anul viitor și va fi unul cu caracter cultural-sportiv, dedicat studenților universităților membre ale alianței.

Rectorul Constantin Bungău a explicat că o alianță europeană de universități este o garanție a calității: „alianțele au prioritate la bani europeni spre deosebire de universități care sunt nevoie să își caute parteneri”. Primul proiect comun EU GREEN ar putea fi un program de master în domeniul Managementului pentru turism sustenabil, o inițiativă comună cu Atlantic Technical University, din Galway, Irlanda.

 

A venit prima tranșă: 400 de mii de euro!

Deși încă nu se știe exact cum, consorțiul își propune să elibereze diplome semnate de mai multe universități, lucru care ar putea să-i ajute pe absolvenți în găsirea unui loc de muncă. Nu se știe cum pentru că în unele țări, printre care și România, Legile Educției sunt neclare sau sunt în dezbatere publică și nu se cunoaște încă în ce fel vor fi reglementate „diplomele comune”. 

Prof. univ. dr. Sanda Filip, prorector al Universității din Oradea a vorbit despre clusterele dedicate cercetării, pe care instituția academică orădeană urmează să le susțină. „În special dorim să generăm o strategie comună a cercetării, inclusiv la nivelul studiilor doctorale. Și, desigur, proiecte de cercetare comune, laboratoare destinate cercetării. Din punctul meu de vedere, unul din cele mai importante rezultate ale acestui proiect va fi un hub, o platformă, de cercetare integrată la nivelul EU GREEN. Studenții, masteranzii, doctoranzii vor putea să lucreze în aceste laboratoare de cercetare”, a explicat prof. univ. dr. Sanda Filip care a subliniat că în cadrul proiectului nu se va face cercetare efectivă ci se va face o „armonizare a cercetării din cele 9 universități partenere”. 24 de cercetători ai Universității din Oradea sunt deja implicați în activități comune la nivelul EU GREEN.

Prof. univ. dr. habil. Eugenia Mureșan a explicat că domeniul, a cărui coordonare a fost asumată de Universitatea din Oradea, „Sănătatea și starea de bine a populației”, este mult mai complex decât pare la o primă vedere. „Este vorba de recuperare, kinetoterapie, asistență medicală, recuperare socială, susținerea persoanelor în vârstă, integrare și, desigur, medicină”.

Vorbind despre ceea ce înseamnă pachetul de lucru care se referă la „Acces, diversitate și incluziune”, conf. univ. dr. Karla Barth, decana Facultății de Științe Socio-Umane, a spus că speră ca acesta „să genereze un model de bune practici care să poată fi preluat și aplicat de universitățile partenere din EU GREEN”.

Prorectorul prof. univ. dr. habil. Sorin Borza a adăugat că, în cadrul programelor ce vizează internaționalizarea, studenți de la toate universitățile membre ale EU GREEN vor participa la cursuri de vară, care se vor desfășura la Universitatea din Oradea.

În ceea ce privește banii din proiect, Bungău a spus că a venit deja o tranșă de aproape 400 de mii de euro  (30% din suma totală) și că așteaptă aceeași sumă și din partea Ministerului Educației.

La finalul conferinței de presă, Constantin Bungău a anunțat, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înființarea primei instituții moderne de învățământ superior din Oradea, că universitatea va fi, în luna mai, gazdă a Consiliului Național la Rectorilor. Cu acest prilej, a mai spus rectorul, va avea loc și un eveniment festiv dedicat momentului aniversar.