Operatorul de salubrizare RER Vest va începe, luni, colectarea deșeurilor voluminoase și periculoase de la cetățenii care solicită acest lucru. Acțiunea va avea loc în perioada 27 iunie - 8 iulie, de luni până vineri, între orele 12.00 - 20.00. Programările se fac la numărul de telefon 0751/306.526, persoană de contact - Cristina Pojar.

Deşeurile voluminoase sunt deşeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, obiecte de uz casnic, covoare, saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice provenite de la Generator. Deșeurile periculoase sunt reprezentate de materiale, substanțe sau produse care provoacă poluare gravă sau riscul de daune asupra oamenilor sau animalelor. Legislația națională definește deșeurile periculoase drept orice deșeuri care prezintă una sau mai multe dintre următoarele proprietăți: sunt explozive, oxidante, inflamabile, iritante (iritarea pielii și leziuni oculare), toxice prin aspirare, cancerigene, corozive, infecțioase, mutagene.

„Operatorul va prelua telefonic solicitările de colectare a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor periculoase din partea persoanei fizice, acesteia din urmă fiindu-i transmise data și ora de colectare. Deșeurile vor fi preluate în baza bonului de confirmare – câte un bon separat per tip de deșeu (voluminos și periculos), care va conține următoarele informații: nume și prenume solicitant, adresa, date de identificare C.I. serie și numărul și semnătura solicitantului. De asemenea, pe bonul respectiv se vor menționa și datele operatorului: nume și prenume conducător autospecială, număr mijloc transport și volumul colectat în metri cubi/ tip de deșeu”, a anunțat Primăria Oradea.

Factorii care pot să influențeze colectarea și transportarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor periculoase sunt: declararea eronată a volumului de către solicitant operatorului, blocaje în trafic din cauza șantierelor, timpii de încărcare și descărcare a deșeurilor voluminoase, staționarea în rampă a autospecialei la depozitul ecologic.

Prezența persoanei care solicită colectarea este obligatorie Ia momentul ridicării deșeurilor. Solicitantul are obligația de a comunica la telefon următoarele informații: nume şi prenume, adresa, tipul de deșeuri voluminoase/ periculoase pentru care se solicită colectarea și volumul estimat al acestora. Se vor colecta deșeurile voluminoase demontate și dezasamblate care trebuie să fie scoase la limita proprietății solicitantului, cu acces direct dinspre carosabil pentru autospecialele RER Vest SA.