La nivelul Consiliului Judeţean Bihor au fost luate mai multe măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, printre care diminuarea numărului de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi timp în birourile CJ, desfăşurarea prin videoconferinţă a şedinţelor CJ şi suspendarea activităţii cu publicul a Comisiei de protecţie a copilului şi a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Ieri a avut loc ședința Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea situațiilor determinate de infecții cu coronavirus, în care s-au luat o serie de măsuri pentru a asigura, în noul context, funcționalitatea instituției Consiliului Județean Bihor, a muncii aparatului de specialitate și instituțiilor subordonate.

În urma acestei şedinţe, preşedintele CJ Bihor, Pasztor Sandor, a emis o dispoziţie care a fost comunicată tuturor direcțiilor instituției și entităților subordonate. Prima măsură prevede că, începând de azi, 19 martie, toată corespondenţa adresată CJ, instituţiilor subordonate, regiilor autonome şi societăţile la care administraţia judeţeană este acţionar unic sau majoritar va fi transmisă doar prin mijloace electronice sau prin servicii poştale. „Se interzice preluarea corespondenţei direct de la petiţionari, solicitanţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice, aceştia vor fi îndrumaţi să utilizeze una dintre modalităţile de transmitere a corespondenţei prevăzute anterior”, se menţionează în document. În privinţa angajaţilor, numărul celor care se vor afla în acelaşi timp la serviciu va fi mult redus: fie prin acordarea zilelor libere pentru angajaţii care au copii sub 12 ani care au nevoie de supraveghere pe perioada închiderii unităților de învățământ (remunerat cu 75% din salariu); fie vor fi acordate zile din concediul de odihnă – maximum 10 zile lucrătoare la cerere; fie prestarea muncii de la domiciliu, însă numai în condiții în care munca zilnică trebuie și poate fi cuantificată de către șeful ierarhic. 

„Este o situație excepțională, în care trebuie luate măsuri rapide, dar cu prudență. Sănătatea angajatului și a familiei este primordială, dar trebuie avută grijă să nu se fie goluri în prestarea activităților instituției”, susţine Pasztor Sandor.

O altă măsură luată se referă la şedinţele CJ Bihor. Acestea vor fi amânate până când vor fi asigurate condiţiile tehnice pentru desfăşurarea acestora în regim de videoconferinţă.

Totodată, „la intrarea în instituţie, atât la începerea programului, cât şi după fiecare ieşire din instituţie, fiecare persoană îşi va dezinfecta mâinile cu substanţe dezinfectante, existente la fiecare intrare”. Tot prin acest document se suspendă activitatea cu publicul a Comisiei judeţene de protecţie a copilului şi a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum şi a serviciilor de evaluare complexă implicate în activitatea celor două comisii. „Dosarele persoanelor programate pentru reevaluare a căror valabilitate a certificatelor de încadrare în grad de handicap expiră vor fi examinate pe baza documentelor solicitate şi transmise, prelungindu-se valabilitatea acestora cu 3-6 luni dacă se apreciază că ulterior prezenţa acestora în faţa comisiei este necesară”, se mai precizează în dispoziţia preşedintelui CJ Bihor.