Săptămâna trecută a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de concurs pentru realizarea statuilor episcopilor Roman Ciorogariu şi Demetriu Radu, precum şi pentru statuia Regelui Ferdinand. Toate trei vor fi amplasate în Piaţa Unirii. Valoarea totală estimată a investiţiei este de peste 9 milioane lei.

Municipalitatea orădeană a anunţat că realizarea celor trei statui a fost împărţită în două loturi, scoase la licitaţie separat. Astfel, primul lot vizează amplasarea  statuilor  episcopilor Roman Ciorogariu și Demetriu Radu în fața Bisericii cu Luna, respectiv în fața Catedralei Sf. Nicolae, iar lotul al doilea vizează statuia regelui Ferdinand, care va fi amplasată în locul statuii lui Mihai Viteazul.
„Valoarea totală estimată a primului lot este de 5.031.900 lei fără TVA, iar a lotului 2 este de 4.193.100 fără TVA.  Termenul de realizare a statuilor este de 3 luni pentru Lotul 1 și de 4 luni pentru Lotul 2”, precizează Primăria Oradea. Data limită de depunere a proiectelor este 7 ianuarie 2019, ora 10.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc la ora 12.00, tot în 7 ianuarie 2019.

„Concursul de soluții se va derula într-o singură etapă, urmând să fie solicitate documentele în baza DUAE (Documentul unic de achiziție european) ofertantului clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării efertelor. Apoi, în baza art 104, aliniatul 7 din Legea nr. 98/016, acesta va fi invitat la procedura de negociere. Pentru a asigura anonimatul evaluării proiectelor de către juriu și în același timp pentru a nu extinde atribuțiile juriului, autoritatea contractantă va numi o comisie de evaluare. Membrii comisiei de evaluare vor preda anonim, spre evaluarea juriului, proiectele depuse”, mai mennţionează municipalitatea orădeană.

Juriul va evalua, anonim și exclusiv pe baza criteriilor indicate în anunțul de concurs, planurile și proiectele depuse de candidați. Anonimatul va fi menținut până la momentul în care juriul adoptă o decizie sau formulează o opinie, pe care trebuie să o concretizeze într-un raport, care trebuie semnat de toți membrii juriului și va conține: evaluarea calitativă a fiecărui proiect, clasamentul proiectelor, precum și observațiile și aspectele care trebuie clarificate.

Informații suplimentare privind procedura de licitație pentru cele două loturi pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro - Anunțul de concurs nr. DC1000025 din data 28.11.2018.

Cadrele militare protestează

Pe de altă parte, asociaţia cadrelor militare în rezervă şi retragere din judeţ a transmis redacţiei o scrisoare de protest împotriva relocării statuii lui Mihai Viteazul din Piaţa Unirii, din care cităm următoarele pasaje.

„Intenţia Consiliului Local al Municipiului Oradea de a muta statuia lui Mihai Viteazul din Piața Unirii unde se află acum, a produs o profundă indignare și nemulțumire în rîndul cadrelor militare în rezervă și în retragere atît din Oradea cît și din județul Bihor care fac parte din cadrul ANCMRR ,,General Traian Moşoiu”, Filiala Bihor, cea mai reprezentativă asociație a cadrelor militare în rezervă și în retragere”, se arată în comunicatul de presă semnat de preşedintele asociaţiei, gl.bg.(r) conf.univ. dr. Vasile Creţ.

„Am fost interpelați personal și prin nenumărate telefoane de multe cadre militare active, în rezervă și în retragere dar și de mulți cetățeni cu diferite vîrste din municipiu și din județ, alte cadre s-au prezentat la sediul asociației noastre, exprimîndu-și dezacordul față de această intenție. Asociația noastră nu este împotriva ridicării unei statui în cinstea «întregitorului de țară» majestatea sa Ferdinand, din contră este hotărîtă să sprijine acest demers existînd posibilitatea ridicării unei statui în memoria majestății sale chiar în Piața Unirii. În numele sutelor de cadre militare în rezervă și în retragere și a personalului civil care au contribuit din bugetele familiilor lor la ridicarea statuii Voievodului Mihai Viteazul, primul unificator al celor trei țări române, nu suntem de acord cu mutarea acesteia din Piața Unirii”, se arată în comunicatul amintit.