În perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pot fi organizate vânzări de soldare, numai de către comercianţii cu amănuntul, pentru produsele specifice sezonului toamnă-iarnă. Vânzările de soldare se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

 

Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea „soldare/soldări/solduri” şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul. Vânzările de soldare trebuie notificate la primărie sau Poliția Locală şi se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, respectiv: 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă; 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară- vară. Aceste vânzări pot avea o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date. Comercianţii au obligaţia să notifice la primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor. Orice anunţ sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operaţiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare. Nerespectarea dispoziţiilor legale generale privind vânzarile de soldare se sancţionează cu amenda de la 2.000 la 10.000 lei, iar efectuarea de vânzări de soldare fără notificare se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei. Până în prezent, la sediul Poliției Locale Oradea au fost depuse 10 notificări de către persoanele juridice privind perioada de începere a soldărilor. În următoarea perioadă, polițiștii locali vor continua acțiunile de verificare și sancționare a agenților economici care nu respectă prevederile legii. Poliţia Locală Oradea reaminteşte numărul de telefon la care cetăţenii pot apela pentru a semnala situaţii din sfera acesteia de competenţă – 0259.969 - Dispecerat