Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a aprobat joi, 2 iulie, raportul de sinteză care estimează la 15,03 milioane lei valoarea pagubelor produse de inundațiile din luna iunie în 64 de localități din județul Bihor.

Conform hotărârii CJSU, către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) au fost trimise Nota de fundamentare și Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume de 13,33 milioane lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de fenomenele meteorologice periculoase în județul Bihor.

„În Nota de fundamentare se arată că inundațiile produse în intervalul 15-30 iunie au afectat atât casele și anexele gospodărești, cât și obiectivele de infrastructură, respectiv drumuri comunale, județene, poduri, podețe și lucrări de apărare de pe cursurile de apă, din 22 de unități administrativ-teritoriale, respectiv 64 de localități de la nivelul județului Bihor, din care amintim: 9,07 km drumuri județene, 36,4 drumuri comunale, 3,5 km drumuri pietruite, 28,7 km străzi, 520 mp drumuri forestiere, 17 construcții hidrotehnice, 19 poduri, 104 podețe, 1 biserică, 1 anexă gospodărească, 80 ml de rigole, acostamente și covor asfaltic, 320 mp de alunecări versanți și 300 mp acostament drum”, precizează Cancelaria prefectului. Sinteza raportului celor două comisii de evaluare, constituite în urma Ordinelor de prefect, evaluează pagubele produse de inundații la 15.030.280 lei. Din această sumă, s-a solicitat din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației acordarea a 13.330.000 lei pentru obiectivele care aparțin unităților administrativ teritoriale. Diferența o reprezintă valorile pagubelor produse la obiective care aparțin Administrației Bazinale de Apă Crișuri, obiective finanțate prin PNDL și anexe gospodărești și care intră în altă categorie.