Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a aprobat proiectul de modernizare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea, care prevede extinderea pistei de decolare/aterizare şi a platformei de debarcare/îmbarcare, finanţarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020.

Contractul de finanțare va fi semnat în cursul acestei săptămâni de către Aeroportul Oradea și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul, intitulat, „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea” are trei obiective. Primul vizează extinderea pistei de decolare/aterizare, care va facilita operarea fără restricții din punct de vedere al lungimii de referință pentru toate aeronavele de categorie „C” de tip Boeing 737 seriile 300....900 și Airbus 320/321. „Extinderea pistei de decolare aterizare se va realiza cu structură rigidă, dimensionată pentru o capacitate portantă echivalentă de minimum PCN 60R/D/W/T. Se vor întreprinde lucrări de consolidare a terasamentelor din banda pistei existente, precum și a zonei de siguranță RESA de pe capătul 19. Vor fi prevăzute echipamente de radionavigație de categoria a II-a și pe direcția 01, marcaje noi, sistemele de balizaj pe suprafața de mişcare existentă se vor reloca, moderniza și adapta la categoria de operare Cat.II, suplimentarea sursei de energie electrică prin amplificarea cu un nou post de transformare 20/0,4kV 2x250kVA complet echipat, echipamentele de radionavigație și senzori meteo vor fi relocate pe un nou amplasament alături de amplasarea de noi echipamente, precum și rețeaua de canalizare pentru colectarea apei pluviale va fi extinsă”, menţionează Aeroportul Oradea.

Al doilea obiectiv al proiectului vizează extinderea platformei de debarcare/îmbarcare, care va facilita suplimentarea numărului de locuri pentru staționarea aeronavelor de categorie „C” (de tipul B737 și A320/321, aeronave ce se regăsesc în flotele majorității companiilor aeriene), ceea ce înseamnă că vor putea fi operate simultan mai multe aeronave, în special în intervalele orelor de varf.

„Extinderea platformei de debarcare/îmbarcare se va realiza cu structură rigidă, dimensionată pentru o capacitate portantă echivalentă de minim PCN 60R/D/W/T. Sistemul de balizaj marginal existent se va reloca, moderniza și adapta la noile cerințe. Acesta se va suplimenta cu un sistem de balizaj axial cale de rulare platformă.

Extinderea platformei va presupune și instalarea de prize electrice pentru încărcat aeronave, extinderea sistemului de iluminat, precum și redimensionarea rețelei de canalizare pentru colectarea apelor pluviale”, precizează Aeroportul Oradea.

Cel de-al treilea obiectiv se referă la echipamentele necesare desfașurării activităților de întreținere și mentenanță. Potrivit legislaţiei în vigoare, operatorul de aerodrom trebuie să mențină suprafața de mișcare fără depozite de zăpadă gheața, printr-un plan de deszăpezire care să cuprindă echipamente de deszăpezire și de degivrare/antigivrare, și mentenanța corectivă și preventivă a acestora.

Valoarea proiectului este de 112.403.136,76 lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată în proporție de 85% din fonduri europene, 13% de la Bugetul de Stat, iar 2% este contribuția Consiliului Județean Bihor.

Aeroportul Oradea precizează că licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost demarată în data de 9 aprilie, cu clauză suspensivă condiționată de semnarea contractului de finanțare. Procedura se află în faza evaluării tehnice a ofertelor, după aceasta urmând evaluarea economică a ofertelor. Durata contractului este prevăzută la 13 luni. 

Pe de altă parte, Aeroportul Oradea mai are în lucru un alt proiect finanțat cu fonduri europene, a cărui valoare este de 72.279.509,07 lei, inclusiv TVA, „Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Oradea”.

Investiția presupune construirea unui gard perimetral cu sisteme de supraveghere tip gard inteligent, amenajarea unui post de control acces pentru verificarea persoanelor, vehiculelor și mijloacelor aeroportuare, construirea remizei PSI în vederea asigurării unui spațiu de garare echipamente și utilaje aeroportuare, construirea unui drum perimetral în incinta aeroportului care să asigure siguranța și securitatea traficului aerian și alte măsuri de creștere a siguranței și securității pe aeroport.