Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a organizat joi, 22 septembrie, acțiunea de informare privind campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale.

 

Potrivit lui Marius Rotar, inspector șef ITM Bihor, riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei.

„Trebuie menţionată prezenţa la unele locuri de muncă a substanţelor comburante, cum ar fi oxigenul tehnic. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor”, a mai spus Marius Rotar.

În perioada 23 mai – 31 august 2022, s-au desfășurat controale în următoarele domenii: în activităţile de recepţionare, condiţionare, conservare,  păstrare şi valorificare a produselor agricole, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. În procesele tehnologice  care se desfăşoară în activităţile din silozuri, fabricile de pâine şi fabricile de producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal.

Au fost verificate 18 unități, constatându-se opt deficiențe, au fost sancționați opt angajatori cu opt avertismente.

„În ceea ce privește fabricarea băuturile alcoolice, elementul comun al acestora îl constituie prezenţa, în proporţii variabile, a alcoolului etilic, substanţă care formează amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientală în limite largi, de 3,5 - 15 vol. %”, a mai spus Marius Rotar.

Potrivit acestuia, au fost verificate trei unități, care la data controlului nu desfășurau activitate de producție, constatându-se două deficiențe (documente neactualizate), s-au sancționat doi angajatori cu două avertismente.

În județul Bihor nu sunt rafinării, ci doar o stație de degazolinare (operaţie la care sunt supuse gazele după extragerea lor din sondele de ţiţei şi lichefierea lor). Au fost verificate șase unități de pe teritoriul acesteia, constatându-se o deficiență (cale de acces cu gropi), s-a sancționat un angajator cu un avertisment.

„În cazul exploatărilor miniere din subteran, la zăcămintele de cărbune şi minereuri complexe există pericolul acumulărilor de gaze de mină cu potenţial exploziv, faţă de care sunt necesare măsuri permanente de aeraj specific acestor condiţii”, a subliniat șeful ITM. Potrivit acestuia, au fost verificate patru unități, constatându-se o deficiență, a fost sancționat un angajator cu un avertisment.

În unităţile de îngrijire spitalicească este folosit pe scară largă oxigenul, care este comburant şi alimentează aşadar arderea. În prezenţa unor substanţe combustibile (ţesături, lemn, hârtie, materiale plastice, etc.), oxigenul poate activa arderea, prin efectul declanşator al unei scântei, flăcări libere sau a unei surse de aprindere sau prin efectul decompresiei adiabatice care are loc în aparatura de reducere a presiunii (reductoare) în timpul unei reduceri bruşte a presiunii gazului. Au fost verificate șase unități, constatându-se șase deficiențe, fiind sancționați patru angajatori cu șase avertismente.