Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat joi, 12 mai, contractul pentru secțiunea Chiribiș – Biharia a autostrăzii Transilvania. Contractul de execuţie a fost semnat în anul 2020 cu grupul Selina-Trameco, segmentul urmând a fi gata în acest an. Nu s-a executat un centimetru de autostradă!

 

„A fost nevoie de această măsură ca urmare a blocajului generat de constructor care nu a reușit nici până acum să predea un Proiect Tehnic conform. Contractul a fost semnat în anul 2020 iar construcția ar fi trebuit să fie finalizat până la sfârșitul acestui an (2022). CNAIR va relansa acest contract în cel mai scurt timp”, a scris pe facbook ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Modificarea recentă a legislației privind achizițiile publice va ajuta la urgentarea procedurilor și nu va mai trebui astfel să pierdem ani de zile pentru reluarea lucrărilor, ca în trecut. Șantajul constructorilor care vor bani fără să muncească s-a încheiat!”, a adăugat minsitrul.

17 luni au fost pierdute pe A3, tronsonul Biharia-Chiribiş. Harta interactivă, aici. 

„Poza de mai jos NU este trucată. Așa arată capătul de vest al tronsonului care de aproape un an și jumătate este bătaia de joc a unui constructor, grupul Selina-Trameco, prin complicitatea oficialilor CNAIR”, scria pe data de 5 mai Asociaţia Pro Infrastructura.

„În 22.06.2021 ceream tranșarea de urgență a situației contractuale și vă arătam pretențiile absurde ale antreprenorului (link: https://bit.ly/3DHYeuB), dar ne-am lămurit că nu este altă soluție decât rezilierea pe care am solicitat-o în 15.10.2021 (detalii: https://bit.ly/3GI0Bij) și în 10.02.2022 (aici: https://bit.ly/3OYG8eq).

Ultima scuză penibilă a departamentului juridic CNAIR? «Așteptăm 11 mai ca să expire scrisoarea de garanție de bună execuție făcută de Trameco la City Insurance». De parcă ar mai avea nevoie de motive suplimentare să rezilieze când constructorul a depășit grav nu doar termenele și condițiile contractuale, ci forțează limitele legii achizițiilor publice și pe cele ale bunului simț”, arăta Asociaţia.

 

Comunicatul de presă al CNAIR

 

Contractul a fost reziliat având în vedere următoarele aspecte:

1. Prevederile Contractului nr. 92/50965/11.08.2020: "Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borș, Lot 2 - Subsecțiunea 3C2: Chiribiș - Biharia, km 30+550 - km 59+100";

2. Neîndeplinirea de catre Antreprenor a indicatorilor prevăzuți la Punctele de Referință numărul 2 și numărul 3;

3. Proiectul Tehnic elaborat de către Antreprenor nu respectă prevederile contractuale și legale în vigoare, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor contractuale asumate de către Antreprenor;

4. Incapacitatea Antreprenorului de a furniza o documentație de proiectare în termenii contractuali și în conformitate cu cerințele Beneficiarului;

5. Antreprenorul exclude varianta de continuare a contractului și de finalizare a execuției lucrărilor în Valoarea de Contract Acceptată;

6. Antreprenorul condiționează orice încetare amiabilă a contractului de posibilitatea participării acestuia la următoarea procedură de licitație pentru execuția acestui lot de autostradă;

7. Neîndeplinirea de catre Antreprenor a obligațiilor din Înștiințarea de remediere emisă de către Inginer conform sub-clauzei 15.1 din Condițiile Speciale de Contract și transmisă prin adresa BO3C2/21.0021/29.04.2021;

8. Prevederile Sub-clauzei 15.2 din Condițiile Speciale ale Contractului: „Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul: (a)nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere]".

9. Întârzierile majore, nejustificate și care exclud orice culpă a Beneficiarului în îndeplinirea de către Antreprenor a obligațiilor contractuale, faptul ca, prin aceasta conduită, Antreprenorul a dovedit incapacitatea de a continua, respectiv de a finaliza obiectivul prevăzut de contract, aspect care reprezintă, în mod vădit, neîndeplinirea unor obligații contractuale semnificative și esențiale, cât și atitudinea Beneficiarului, care, deși ar fi putut da eficiență instrumentului rezilierii la un moment anterior, a dovedit bună-credință și a acordat Antreprenorului prorogări și termene rezonabile în care acesta să revină în matca Acordului Contractual, manifestând o conduită în acord cu prevederile legale și contractuale.

În oricare din aceste evenimente sau circumstanțe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul, acest instrument instituțional operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și / sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și să evacueze Antreprenorul de pe șantier.

Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevăzut în contract sau alt drept. Astfel, după reziliere Antreprenorul va părăsi șantierul și va preda Inginerului toate bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului și orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el.