Municipalitatea orădeană a anunțat că au fost depuse două oferte pentru realizarea proiectului tehnic al noii autobaze din Parcul Industrial II. Valoarea estimată a procedurii de achiziție publică a proiectului tehnic este de 674.000 lei fără TVA.

Termenul de depunere a ofertelor privind achiziția de servicii de elaborare a documentațiilor suport și de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor, de elaborare a studiilor şi a proiectului și de obținere a autorizației de construire, elaborare Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiție „Dezvoltarea și optimizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului Oradea și a zonei sale urbane funcționale prin amenajarea și dotarea autobazei” a fost 5 decembrie, ora 15.00.

Au fost depuse două oferte: de către asocierea formată din HFG Solutions (lider de asociere) - Proconsolutions (asociat), respectiv Smart City Development - ofertant unic.

Autobaza nouă, care va avea o suprafață totală desfășurată de 8.766,80 mp, se va construi în Parcul Industrial Eurobusiness II și va cuprinde următoarele construcții: clădire administrativă (regim de înălțime P + 1E); clădire de reparații autobuze (regim de înălțime P + 1Ep); copertină 1 (regim de înălțime P); copertină 2 (regim de înălțime P); stație de alimentare (regim de înălțime P); cabină portar (regim de înălțime P).

În incinta halei sunt proiectate 7 linii de autobuze, care au funcțiuni și sunt echipate după cum urmează: linia 1 - Linie de revizie tehnică și schimb ulei (RT1+SU); linia 2 - Linie de revizie tehnică (RT2); linia 3 - Linie pentru reparații curente + verificare rapidă (RC1+VR); linia 4 - Linie pentru reparații curente (RC2) care beneficiază de elevatoare; linia 5 - Linie pentru reparații curente autobuze electrice; linia 6 - Linie pentru inspecție tehnică periodică; linia 7 - Linie pentru spălătorie autobuze.

Valoarea totală a investiției este de 69.295.440 lei, fără TVA.