Deținătorii privați de teren care poate fi împădurit sunt invitați marți, 28 martie, la ora 12.00, la Facultatea de Protecția Mediului a Universității din Oradea, pentru a afla cum pot face bani din împăduriri prin PNRR.

Departamentul de Silvicultură și Inginerie Forestieră al Facultății de Protecția Mediului, din cadrul Universității din Oradea, își propune să-i ajute pe deținătorii de terenuri ce pot fi împădurite să obțină finanțări prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Invitatul evenimentului va fi Horia-Marius Dărăștean de la Garda Forestieră Oradea.

„Invităm, pe această cale, în mod special, deținătorii privați de teren pretabil pentru împădurire: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, asocierile fără personalitate juridică, care fac dovada deținerii terenurilor, reprezentate de un lider de asociere, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora, pentru a le prezenta acest program de finanțare”, explică Ruben Budău, organizatorul și moderatorul evenimentului.

Participanții vor putea afla care sunt condițiile de eligibilitate, cine poate redacta cererea de finanțare și care este perioada în care se desfășoară programul.