Instituția Prefectului județului Bihor a emis o circulară în atenția autorităților publice locale pentru a pune în aplicare noile prevederi legislative cu privire la procedura de înmatriculare a vehiculelor pe teritoriul României.

Circulara a fost transmisă primăriilor bihorene în contextul publicării în Monitorul Oficial al României nr.725 a Ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 120/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, „ținând cont de necesitatea clarificării situației categoriilor de vehicule supuse înregistrării la nivelul primăriilor în contextul armonizării legislației la nivel european”.

Instituţia Prefectului precizează că modificările aduse fac parte dintr-o serie de măsuri necesare în vederea debirocratizării serviciilor publice pe măsura creșterii gradului de digitalizare, având ca scop simplificarea procedurii de înmatriculare a vehiculelor pe teritoriul României.

Cea mai importantă schimbare introdusă în ordinul de ministru vizează înmatricularea mașinilor noi. Documentul permite dealerilor auto să efectueze formalitățile de înmatriculare în numele cumpărătorului, pe baza unui mandat notarial.

Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente: cererea solicitantului; dovada înregistrării în evidenţa organului fiscal al autorităţii publice locale în a cărei rază de competenţă proprietarul sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate (în cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidenţa organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale); dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau plăcuţelor cu număr de înmatriculare a căror combinaţie a fost păstrată anterior; procura specială în formă autentică, după caz. În cazul vehiculelor aduse din alte state pe teritoriul României solicitantul trebuie să depună şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare.

Acte necesare transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul sunt: cererea solicitantului; dovada înregistrării în evidenţele organelor fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă noul proprietar sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate; certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar; plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi, după caz, plăcuţele a căror combinaţie a numărului de înmatriculare a fost păstrată anterior de către solicitant; dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare; procura specială în formă autentică, după caz.

Totodată, de acum înainte, eliberarea unei plăcuţe cu număr de înmatriculare sau înregistrare în locul celor furate, pierdute sau deteriorate, se va efectua în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre aceste situaţii.

Cancelaria prefectului menţionează că Ordinul MAI nr.12/2020 este publicat pe site-ul Instituției Prefectului la secțiunea dedicată SPCRPCÎV şi îi îndeamnă pe solicitanți să consulte modificările și să le aplice în vederea unei colaborări eficiente.