Ministerul Sănătății a anunțat ieri că a încheiat prima etapă a evaluării proiectelor depuse prin PNRR pentru construirea de spitale. Printre proiectele aprobate se află și construirea noului Spital de boli infecțioase și pneumologie din Oradea.

Echipa Ministerului Sănătății a finalizat evaluarea celor 46 de dosare de finanțare depuse în cadrul apelului „Infrastructură spitalicească publică nouă” aferent PNRR. Dintre acestea, 42 au îndeplinit criteriile de eligibilitate și vor intra în următoarea etapă de analiză în vederea acordării punctajului conform metodologiei de evaluare.

Lista celor 42 de obiective de investiții eligibile a fost publicată pe site-ul Ministerului Sănătății. La poziția 12 se află „Construire și dotare corp clădire destinat secțiilor de boli infecțioase și pneumologie”. Aplicant este Municipiul Oradea, bugetul total solicitat este de puțin peste 114,3 milioane de euro, iar finanțarea PNRR este de 95%, adică de puțin peste 108,6 milioane de euro.

Trei obiective de investiții au fost respinse pentru că au depășit bugetul maxim de 199,99 milioane de euro pe proiect, aferent finanțării din PNRR. Acestea vor putea fi finanțate din alte surse bugetare.

În urma aplicării criteriilor de prioritizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, din cele 42 de dosare eligibile, vor fi selectate minim 25 de obiective de investiții în limita bugetului aferent PNRR. Lista finală va fi pusă în transparență decizională în luna ianuarie.