Conform proiectului de hotărâre privind organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare a Muzeului Țării Crișurilor - Complex Muzeal, adoptat în şedinţa ordinară a CJ Bihor din data de 31 mai, MTC şi Muzeul Oraşului Oradea se unesc într-o singură structură, noua organigramă având 116 posturi, în loc de 138.

Astfel, Muzeul Oraşului Oradea devine, de la 1 iulie, secţie a Muzeul Ţării Crişurilor, iar din cele 37 de posturi ocupate la MOO, vor rămâne 19. Personalul urmează a fi transferat în limita locurilor disponibile. În acest sens, Muzeul Ţării Crişurilor organizează un concurs intern. Cererile de transfer se pot depune până marţi, 22 iunie, urmând ca, în cazul în care există mai multe cereri de transfer pe acelaşi post, să fie organizat concursul.
Posturile care rămân în viitoarea secţie Muzeul Oraşului Oradea sunt: consilier (SS grad I), Compartimentul contabilitate, resurse umane şi achiţii; casier; consilier (SS, grad I), Secţia Relaţii Publice şi Expoziţii; restaurator; șef secţie, muzeograf (4 posturi) şi supraveghetor muzeu (10 posturi).

Reamintim că în data 27 aprilie a fost anunțat un protocol de colaborare între Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea privind reorganizarea activității Muzeului Țării Crișurilor (MȚC) și a Muzeului Orașului Oradea (MOO). Pe 5 mai a fost constituită comisia cu rolul de a stabili în ce condiții se face fuziunea celor două muzee.

Fuziunea va duce la o strategie culturală unică, la reducerea cheltuielilor de funcționare (ca efect al fuzionării serviciilor suport) și la creșterea fondurilor alocate dotărilor în spațiile muzeale prin economiile realizate în urma reorganizării. De asemenea, vor fi folosiți cei mai buni experți locali pentru amenajarea noilor spații și va fi creat un card de turism unic pentru intrarea în muzee.

Noua structură muzeală va funcționa în subordinea Consiliului Județean Bihor, în actualul sediu al Muzeului Ţării Crişurilor. Potrivit înţelegerii dintre cele două administraţii, noua structură va administra doar Palatul Princiar din Cetatea Oradea, restul clădirilor urmând să fie administrate de municipalitate, prin Direcţia Patrimoniului Imobiliar, care intenţionează să le închirieze.

În protocol s-a stabilit un plan de activităţi derulat în trei etape. Prima etapă prevede ca, în perioada 1 iulie - 1 decembrie 2021, noua structură va finaliza lucrările la etajul II al Muzeului Țării Crișurilor - Complex Muzeal și deschiderea secțiilor de Artă și Istorie Contemporană, precum şi lucrările în exteriorul clădirii principale: parc, împrejmuiri, amfiteatru. În a doua etapă, se prevede că, până în data de 20 aprilie 2021, trebuie finalizate lucrările la etajul III al Muzeului Țării Crișurilor - Complex Muzeal și deschiderea Secției de Etnografie. Tot în etapa a II-a este prevăzută deschiderea Muzeului Francmasoneriei. În ultima etapă, a treia, prevăzută să se întindă până în 20 aprilie 2024, trebuie finalizate amenajările sălilor din Palatul Princiar din Cetatea Oradea şi trebuie marcat Meridianul 0.

Consiliul Local Oradea va contribui anual la finanțarea activității noii structuri muzeale, banii urmând să acopere cheltuielile de funcționare pentru spațiile din Cetate. Totodată, patrimoniul muzeal (bunuri mobile și imobile) aparținând Municipiului Oradea va rămâne în proprietatea Municipiului Oradea, urmând a fi pus la dispoziția noii structuri muzeale reoganizate prin Consiliul Județean Bihor.