Actul constitutiv și statutul „Asociaţiei Clustherm Transylvania” au fost semnate ieri, la Oradea, în sala mare a Primăriei. Sediul asociaţiei din care fac parte administraţii locale, instituţii de învăţământ superior şi firme din Bihor, Cluj, Satu Mare şi Bistriţa-Năsăud va fi la Oradea, lângă Sala Sporturilor.

Municipiul Oradea a fost ales, în data de 29 ianuarie, să dețină funcția de președinte al consiliului director pentru o perioadă de 2 ani. Sediul Asociaţiei Clustherm Transylvania este în Oradea, pe str. Alexandru Cazaban nr. 49. Asociația are 35 de membri, printre aceştia numărându-se reprezentanți ai mediului de afaceri (12), instituții de învățământ (4), instituții publice (17), precum și asociații de suport în activitate (2). Membrii provin din patru județe din nord-vestul României: Bihor, Cluj, Satu Mare și Bistrița-Năsăud.

Scopul nou înfiinţatei Asociaţii Clustherm Transylvania este valorificarea resurselor geotermale, termo-minerale, minerale terapeutice și minerale naturale. Asociaţa este „neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi independentă, nesubordonată vreunei alte persoane juridice”.

„Patrimoniul inițial, la data constituirii Asociaţiei Clustherm Transylvania, în valoare de 17.500 lei, este format din aportul egal al fiecărui membru fondator, cu o participare în valoare de 500 lei/ membru. Consiliul Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 8 persoane, fiecare dintre acestea reprezentând un membru al Asociației Clustherm Transylvania: un președinte, şase vicepreședinți și un secretar general”, precizează municipalitatea orădeană. Prima componență nominală a Consiliul Director este următoarea: Oana Nicula (reprezentant a municipiului Oradea) – preşedinte; Dumitru Fechete (Aqua President), Dorin Apahidean (Salina Turda), Barbara Zoltán (Solarex), Valentin Toader (Universitatea Babeș-Bolyai), Andrei-Simion Trişcă (Comuna Sânmartin), Ionel Dîncu (Asociația Parteneriat Gal Ținutul Haiducilor) - vicepreşedinţi; 

Anca Dodescu (Universitatea din Oradea) – secretar general. 

„Oradea are mai multe proiecte care vizează valorificarea zăcământului de apă geotermală și am decis să ne alăturăm acestei Asociații pentru a dezvolta, în continuare, această componentă de geotermalism. Urmează să depunem, în perioada imediat următoare, un proiect prin intermediul clusterului ce vizează realizarea a trei laboratoare de analiză a apei geotermale”, a menţionat viceprimarul Mircea Mălan.