A creat multe și valoroase lucrări de grafică, busturi, sculpturi monumentale, răspândite și expuse în mai multe expoziții în țară și străinătate, mânat de o forță de muncă și creație extraordinară, disciplină și talent. Astăzi, sculptorul Cornel T. Durgheu își cere atelierul de creație înapoi.

Redăm o parte din conținutul „Scrisorii deschise” pe care sculptorul Cornel T. Durgheu a adresat-o municipalității orădene, cu speranța primirii unui răspuns în termen legal şi a soluționării favorabile...

„Subsemnatul, prof. univ. dr. Cornel T. Durgheu, artist plastic, specializarea sculptură, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Oradea, prin prezenta, provocat de manifestele incertitudini ale Direcției de Patrimoniu Imobiliar al Administrației Locale, cu reală reținere și îndoială, fac acest demers prin care reînnoiesc cererea mea justificată, de a mi se atribui prin ,,Contract de închiriere” spațiul de atelier de creație artistică deținut financiar în ultimii trei ani prin generozitatea unei Fundații Culturale, pe str. Clujului nr. 70. Acest spațiu - atelier de creație are în inventarul său valori patrimoniale și artistice, materiale și spiritual-culturale, utilaje etc., proprietate privată însemnate, fiind un spațiu de utilitate publică, protejat de legislația românească. În sensul atribuirii spațiului am făcut demersurile necesare din timp Direcției de Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea.

De subliniat faptul că respectivul spațiu a fost până în luna noiembrie 2020, când a expirat termenul contractual, atribuit de către Primăria Oradea, Direcția Patrimoniu Imobiliar, unei Fundații Culturale, ca atelier de creație subsemnatului. Numita Fundație a fost protectoare a activității subsemnatului prin achitarea chiriei semnificative stabilită prin decizia Consiliului Local din anul 2016, pentru Atelierele de Creație Artistică, în condițiile în care Administrațiile Locale din Oradea NU au contribuit în ultimii ani de niciun fel pentru ajutorarea materială sau financiară a creatorilor din domeniul Artelor Vizuale, cu toate că aveau aceste obligații, prin diferitele modalități și posibilități practice avute la îndemână.

Menționez și vă reamintesc că în anul 2009 am fost nevoit să eliberez în condiții speciale spațiul deținut, un spațiu cât de cât adecvat atelierului de creație pentru sculptură monumentală și pentru pictură monumentală, în Cetatea Oradea, str. Independenței nr. 39, Pavilion G. Un spațiu atribuit de către Primăria Oradea în anul 1994 în nume propriu.

Din momentul anului 2009, nu mi s-a atribuit un alt spațiu adecvat specificei activități de creație. Am înțeles că în acel context administrativ-organizatoric al Cetății Medievale se impunea firesc eliberarea spațiilor pentru restaurare, dar cu obligativitatea pentru Administrația Locală de a ne oferi altă locație potrivită în scopul activității de studiu, cercetare și creație artistică.

Fără nici o explicație din partea Administrației Locale Oradea din acel fatidic an 2009, nu mi s-a mai atribuit un alt spațiu liber pentru lucru și studiu – cu toate că au fost și mai sunt încă cu nemiluita în arealul orădean - pentru atelier de creație necesar sculpturii monumentale, cu toate demersurile și insistențele, scrise sau nescrise, în decursul unor ani de zile, susținut în acest sens și de Uniunea Artiștilor Plastici (UAP) din România, Filiala Oradea, de Direcția Județeană pentru Cultură, dar și de Departamentul Juridic al UAP din România, cu sediul în București. De la părăsirea atelierului de creație din Cetatea Oradea, nu am mai deținut alt spațiu pentru activitatea de creație specifică sculpturii monumentale de for public, activitatea mea de bază.

Activitățile mele practice: cultural-educaționale, de artă, în general, de artă monumentală, în special, academice și managerial-artistice, derulate pe o perioadă de 60 de ani, impun respect, domnule primar, nu amenințări peste amenințări și termene limită din partea „oficioșilor zeloși” din Primăria Oradea, Direcția Patrimoniu Imobiliar. Pentru Actul de Creație este nevoie de pace și liniște…”

În consecință, dacă nu se soluționează printr-o analiză pertinentă, serioasă, prin intervenția dumneavoastră fermă, corect și urgent, fără tergiversări inutile, atribuirea Contractului de închiriere, în condițiile legale din România pentru spațiul Atelierului de creație din str. Clujului nr. 70, spațiu al statului român, mă văd nevoit, cu părere de rău, să apelez la instanțele de judecată pentru a asigura protecția și soluționarea justă și corectă a situației spațiului de creație și a valorilor artistice regăsite în el.

Aștept cu nerăbdare o soluționare pozitivă și îndreptarea lucrurilor în Oradea civilizată, lăsând la o parte interesele colaterale, meschine…”