În cadrul şedinţei lunare în sistem videoconferință cu primarii de la nivelul județului Bihor organizată ieri, 16 noiembrie, de Instituţia Prefectului, au fost prezentate concluziile controalelor efectuate la sediile primăriilor, nevoile unităților de învățământ pentru sezonul rece și plata burselor școlare în județul Bihor, precum şi clarificări cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate.

La ședința condusă de prefectul Dumitru Ţiplea au participat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, Horea Abrudan, șeful serviciului juridic al Instituției Prefectului - Județul Bihor, Alice Lupeș, comisarul șef al Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Bihor, Sever Șerbănescu, juristul Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Bihor, Marius Orbai, șef birou al Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Angela Petrescu, și directorul tehnic al Administrației Bazinale de Apă Crișuri, ing. Ioan Oprean.

 

Controale la primării

În cadrul întâlnirii au fost prezentate concluziile acțiunilor de verificare, îndrumare și control desfășurate de Instituția Prefectului Județul Bihor la sediile primăriilor din județ în cursul acestui an. Vizitele în teren au fost efectuate de către Corpul de Control și Serviciul juridic al Instituției Prefectului și urmează să se finalizeze în cursul acestei săptămâni. Controalele au vizat activitatea aleșilor locali, funcționarea Consilului Local și soluționarea petițiilor, precum și activitatea comisiilor locale de fond funciar.

Concluziile preliminare evidențiază „o îmbunătățire a gradului de transparență în decizii, respectiv a gradului de întocmire și publicare a rapoartelor publice de către primari și consilierii locali, precum și o evoluție pozitivă în activitatea de soluționare a petițiilor”. Analiza activității comisiilor de fond funciar a indicat un număr mare de cereri, dar și o creștere a ritmului de soluționare a acestora.

„Din discuțiile cu omologi din alte județe, constat ca la noi lucrurile functionează bine și, cu puțin efort și coordonare, putem fi un model de administrație publică pentru România”, a conchis prefectul Dumitru Țiplea. 

 

Asigurarea nevoilor şcolilor pentru sezonul rece

Inspectorul școlar general Horea Abrudan a efectuat o analiză privind nevoile și pregătirea pentru sezonul rece la nivelul unităților de învățământ din județul Bihor. Analiza a vizat situația bugetelor și necesarul stocurilor de combustibil pentru acest sezon. „În contextul creșterii prețurilor la energie și combustibili, a fost subliniată necesitatea creșterii bugetului standard per elev, precum și necesitatea unei bune colaborări între administrațiile locale și unitățile de învățământ pe care acestea le gestionează, în vederea identificării de soluții punctuale acolo unde este cazul”, precizează Cancelaria prefectului. 

S-au sesizat, de asemenea, anumite întârzieri în plata burselor din bugetele locale către elevi. Inspectorul școlar a făcut un apel către primari să trateze cu celeritate plata acestora după încasarea sumelor alocate de minister, reamintind că, conform legii, bursele se plătesc până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

„Avem obligația să ne ocupăm de copiii noștri. Avem aproximativ 88.000 de copii în sistemul educațional din Bihor. Rețineți că ei sunt cel mai important patrimoniu al nostru și viitorul acestei țări”, a afirmat prefectul de Bihor.

 

Clarificări privind colectarea și epurarea apelor uzate

Tot în cadrul videoconferinţei de ieri, 16 noiembrie, s-a discutat despre importanța gestionării corespunzătoare a apelor urbane uzate, asumată prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană. În acest sens, s-a subliniat necesitatea întocmirii de către administrațiile locale a unui Registru al sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane (Registrul SIA). Conform prevederilor legale, primăriile au obligația de a inventaria sistemele individuale de colectare a apelor uzate din gospodării şi să notifice populația pentru conformare.

Totodată, s-a învederat că proprietarii de spații conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice locale: în cazul construcțiilor noi, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate; în cazul sistemelor deja existente, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a HG 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate.   

În acest moment se lucrează la o platformă electronică la nivel național, gestionată de Administrația Națională „Apele Române”, pentru monitorizarea și raportarea datelor privind epurarea apelor uzate urbane, care va include și o secțiune dedicată sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane.

Platforma va deveni operațională la începutul anului viitor și va fi actualizată periodic de către administrațiile locale cu informațiile colectate prin Registrul SIA.

Reprezentanții Gărzii de Mediu Bihor au avertizat că, în cazul nerespectării legislației, se vor aplica sancțiuni.