CONVOCATOR

 

În conformitate cu Art.12, și art.19 din statutul Asociației Composesorale - ALPARENA 60, în procent de peste 10% dintre membrii proprietari de terenuri înscriși în registrul acționarilor convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

în data de 09.12.2022,  ora 16.00, la Căminul Cultural din localitatea ALPAREA, com. Oșorhei, jud. Bihor,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Demiterea actualei conduceri și a comisiei de cenzori și alegerea unui nou for de conducere.
  2. Punerea în discuție a cererii Societãții Zantiala Solar SRL, pentru a încheia un contract de superficie a suprafeței de 29.8312 mp a  numãr cadastral 61005 și a suprafetei de 17.3290 mp a numãr cadastral 61022 în vederea construirii unui parc fotovoltaic, pe o perioadã de 25 de ani.

           

  1. Diverse

Inițiator: Membru fondator Mut Dumitru Ioan