Comunica de presă                                                                                                                      aprilie 2022

 

Creșterea numărului de utilizatori de servicii și aplicații digitale în vederea facilitării derulării cursurilor on-line

 

UAT Orașul Ştei, în calitate de beneficiar al proiectului „Creșterea numărului de utilizatori de servicii și aplicații digitale în vederea facilitării derulării cursurilor on-line”, COD SMIS 144038, conform contract de finanțare 1/233t din 23.04.2021, anunță finalizarea proiectului finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 2, PI 2c, OS 2.4, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Autoritatea de management pentru P.O.C. 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate fiind Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Proiectul și-a propus ca obiectiv general, creșterea numărului de elevi și profesori care utilizează serviciile și aplicațiile digitale în vederea derulării cursurilor on-line.

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1. Dotarea în 8 luni a trei unități de învățământ din orașul Ştei, cu echipamente IT și dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.

Rezultate obținute:

Achiziționarea de echipamente IT și dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line: Tablete: 1512 buc; Laptopuri: 137 buc; Cameră web videoconferință: 69 buc; Proiector: 69 buc; Ecran proiecție (perete): 69 buc; Tablă interactivă: 69 buc; Router wireless: 69 buc;

Valoarea totală a proiectului este de 3.752.952,21 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 3.184.951,88 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 487.110,28 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 74.940,05 lei, valoarea neeligibilă: 5.950,00 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni (23.04.2021 – 22.04.2022)

 

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Competitivi împreună”

Date de contact:

ORAŞUL ŞTEI

Telefon: 0259.332.337, Fax.: 0259.332.348,

Email: primariaorasuluistei@gmail.com

Website: www.primariastei.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.