Administrația Bazinală de Apă Crișuri supune spre consultare publică documentul „Probleme importante de gospodărire a apelor la nivelul spațiului hidrografic Crișuri”. Procesul de consultare se derulează până în 22 iunie 2020.

Una dintre cerințele importante ale Directivei Cadru Apă o constituie identificarea problemelor importante de gospodărire a apelor din cadrul spațiului hidrografic. “Planul de management al spațiului hidrografic Crișuri” este o oportunitate de a lucra împreună. Documentul este un instrument al cărui scop este îmbunătățirea calității mediului acvatic pentru riverani, organizații nonguvernamentale, instituții din resortul de mediu, autorități locale și județene.

“În planificarea aferentă perioadei 2022-2027, vor fi stabilite măsuri pentru categoriile de probleme importante de gospodărire a apelor, astfel încât să fie atinse obiectivele de mediu şi să se prevină deteriorarea stării bune a corpurilor de apă de suprafață şi subterane. Documentul supus consultării publice prezintă abordarea noastră asupra problemelor semnificative de gestionare a apelor care vor fi luate în considerare în Planul de management al spațiului hidrografic Crișuri 2022-2027. Scopul nostru comun este acela de a avea o viață sănătoasă într-un mediu sănătos, în care apa, ca factor esențial, trebuie să atingă calificativul de starea bună”, afirmă Ionel Avrigeanu, directorul ABA Crișuri.

Pentru a afla părerea oamenilor despre acest document, ABA Crișuri îi invită să fie parte din acest proces de consultare prin implicarea directă, contribuind astfel la identificarea corectă a problemelor din domeniul gospodăririi apelor din spațiul hidrografic Crișuri, completând chestionarul publicat pe website în secțiunea în secțiunea ”Consultarea publicului/Documente ale Secretariatului tehnic al Comitetului de Bazin Crișuri”: http://www.rowater.ro/dacrisuri/Continut%20Site/Directive%20Europene/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx

Toate sugestiile, propunerile și comentariile le puteți transmite pe adresele de e-mail: [email protected], [email protected] sau [email protected] De asemenea, aveți posibilitatea de a solicita întâlniri ad-hoc la sediul Administrației Bazinale de Apă Crișuri din Oradea, strada Ion Bogdan nr. 35.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ABA Crișuri, Anca Mihociu, procesul de consultare se derulează până în 22 iunie 2020.