Plini de entuziasm și extrem de conștiincioși, ecologiştii din cadrul Cercului de Protecția Mediului din Beiuş și-au expus lucrările făcute special pentru a marca Ziua Zonelor Umede.

Expoziția a reunit peste 30 de desene, colaje, tablouri, afișe și machete, prin care elevii au arătat că zonele umede contribuie la menţinerea calităţii mediului prin rolul lor multiplu, cum ar fi: controlul inundaţiilor, aprovizionarea stratului subteran de apă, retenţia nutrienţilor şi sedimentelor, biodiversitatea și atenuarea schimbărilor climatice.

„O surpriză plăcută ne-a oferit Biro Arabela, elevă în clasa a XI-a, care a ales să devină voluntar în Cercul de Protecția Mediului, Cerc în care, în urmă cu opt ani, pășea destul de timidă, dar extrem de curioasă. Astăzi, ea este un exemplu pentru cei mici și un factor motivațional pentru cei care dezvoltă proiecte educaționale”, a spus Anca Mihociu, coordonator proiecte educaționale ABA Crișuri.

Reprezentanţii instituției au prezentat informații despre zonele protejate din bazinul hidrografic Crişuri. Astfel, micii ecologişti au aflat că în România există 89 de zone umede recunoscute la nivel internaţional, iar una dintre cele mai mari și mai importante este Delta Dunării. În Bazinul Hidrografic Crişuri există zone protejate pentru habitate sau specii, unde apa este un factor important. Suprafaţa acestor zone este de aproape 2.500 kmp, reprezentând 16,8% din suprafata bazinului hidrografic Crişuri. O mare parte a acestor zone protejate este situată în perimetrul Parcului Natural Apuseni, a Parcului Natural Cefa, precum şi în Defileul Crişul Repede, Crişul Negru şi Crişul Alb

Primul Registru al Zonelor Protejate a fost întocmit în anul 2005 şi conţinea 14 zone protejate, iar în prezent, numărul acestora depășește 30. În urma studiilor efectuate pe teren, au fost identificate 7 specii prioritare şi 17 tipuri de habitate prioritare. Printre speciile prioritare din bazinul Crişuri amintim: ursul brun (ursus arctos), lupul (canis lupus),  broasca de pământ brună (pelobates fuscus), fluturele ţestos (nymphalis vaualbum), fluturele omidei-urs (callimorpha quadripunctata), racul de ponoare (austropotamobius torrentium) şi clopoţelul (campanulla serrata) .

„Cercul de Protecția Mediului din Beiuș, parte a Palatului Copiilor Oradea, organizează zilnic, după orele de curs, întâlniri cu elevii din ciclul primar și gimnazial. Alături de instituțiile publice și de autoritățile locale, dezvoltăm acțiuni de voluntariat sau centre de studiu pentru protecţia mediului. Astfel, reușim să îi sprijinim pe cei care doresc să se implice în mod activ în protejarea mediului, iar ABA Crișuri rămâne unul dintre cei mai activi parteneri educaționali”, a declarat Florica Gabor, profesor coordonator Cerc de Protecţia Mediului.

La final, ecologiștii au fost răsplătiți cu diplome, semne de carte, afișe de colorat, iar Cercul de Protecția Mediului din Beiuș a primit mai multe enciclopedii menite să faciliteze procesul educațional.