Luna decembrie este dominată de sărbătorile de iarnă, care încep cu Sfântul Nicolae și se sfârșesc cu Nașterea Mântuitorului și Sfântul Ștefan. Ele continuă în luna ianuarie cu Sfântul Vasile cel Mare, Boboteaza și Sfântul Ioan.

Sărbătoarea Crăciunului este precedată de obiceiuri și tradiții creștine care prevestesc Marea Sărbătoare a nașterii Lui Iisus. Cele mai semnificative dintre obiceiuri și datini sunt colindele, care sub diverse versuri și melosuri, prevestesc marea sărbătoare. Colindele au fost și au rămas mijloacele cele mai eficiente pentru apărarea credinței strămoșești pe întreg cuprinsul Patriei. În versuri care merg la inimă, colindele vorbesc de cerul deschis, de îngerii care vestesc nașterea, de coborârea lui Dumnezeu pe o scară de lumină pentru a binecuvânta lumea. Sub raportul măiestriei artistice, a versului și a melodiei, colindele noastre ocupă un loc de seamă în creația poporului român, formând un tot unitar cu doinele, baladele și cântecele de vitejie, cu basmele, proverbele și zicătorile. În ceea ce privește conținutul, colindele sunt deosebit de importante datorită învățăturilor de credință pe care le exprimă. În versuri duioase, de o gingășie fără seamăn, colindele reprezintă dogma sau învățătura de credință în toată puritatea ei, reliefându-i sensurile adânci și trăirea religioasă autentică. Dar colindele sunt importante și pentru ideile patriotice, pe care le prezintă, ca: originea, viața și obiceiurile, dragostea nețărmurită pentru glia străbună, vitejia și eroismul poporului român. Într-unul din colinde, pământul scump al Patriei este numit: „așezare strămoșească” și „moșie dumnezeiască”.

Noaptea Sfântă a nașterii Lui Hristos este o noapte de taină, plină de mișcare, freamăt și mister, încât pare că însuși Dumnezeu se amestecă printre colindători, vestind cea mai tainică dintre taine: întruparea Fiului lui Dumnezeu. Biserica este instituția care susține și organizează activități specifice acestor sărbători.

La Aleșd, Biserica „Nașterea Sfântului Ioan”, organizează de 11, ani în preajma Crăciunului un Festival de colinde și obiceiuri creștine la care participă grupuri de colindători din comunele de pe Valea Crișului Repede, care prin autenticitatea costumelor, colindelor și obiceiurilor pe care le prezintă, perenizează  aceste tradiții, transmițându-le tineretului din zilele noastre. Pandemia pe care o traversăm, a obligat organizatorii să renunțe la fastul și amploarea acestei manifestări,  rezumându-se doar la organizarea unei seri de colinde, în biserică fără  spectatori, filmată și postată pe rețelele de socializare spre bucuria auditoriului. Gazda evenimentului ce s-a derulat în seara zilei de 17 decembrie,a fost preotul paroh dr. Ovidiu Bocșan, care după ce a prefațat evenimentul, a invitat corul „Glasul Credinței” al Bisericii, dirijat de prof. Șunea Matei, să prezinte câteva colinde pregătite pentru acest eveniment. A urmat un grup de colindători copii din Valea Mare comuna Borod, care prin glasurile lor pure și neprihănite au adus magia și spiritul sărbătorii pentru auditori nevăzuți.  O prezență inedită și autentică a fost realizată de vestitul grup de colindători din Borod, care onorează de mulți ani festivalul. Ei reprezintă prin colindele  vechi și costumele pe care le poartă, autenticul, fapt apreciat de public și specialiști, Tânăra solistă Daiana Marușca cu glasul ei cristalin, o speranță a cântecului popular bihorean și o prezență permanentă în biserică și în cor, a interpretat câteva colinde tradiționale, care cu siguranță au primit voturile de admirație ale auditoriului. O surpriză plăcută a concertului, la reprezentat grupul de colindători bărbați, alcătuit din membrii consiliului parohial, pregătiți de preotul paroh Ovidiu Bocșan ,care în premieră au prezentat 3 colinde. În încheiere, toți colindătorii au cântat cunoscutul colind „Trei Păstori.”