Consilierii locali beiușeni au aprobat vânzarea primelor cinci locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL).

Deși toate cele cinci proiecte de hotărâre au trecut de votul Consiliului Local Beiuș, au fost și consilieri care au avut nelămuriri, Emil Popa întrebând de ce este o diferență de preț atât de mare între apartamente, și anume de la circa 10 mii de euro pentru apartamentele cu două camere, în cazul celor din blocurile Z 1 și 2 la 38 de mii pentru cele similare din blocurile Z 3 și 4.

În replică, viceprimarul Dragoș Balog a precizat că prețul depinde de valoarea investiției. Viceprimarului Dragoș Balog a fost succint, probabil și pentru că rapoartele de specialitate anexate celor cinci proiecte de hotărâre privitoare la vânzarea locuințelor ANL explică pe larg cum se calculează prețul acestor apartamente, ținându-se cont de toate prevederile legislative în vigoare: „Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55 din 24 iunie 2021, au fost aduse modificări în cuprinsul Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel încât să se asigure reglementarea valorii de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, raportat la valoarea de investiție a construcției, comunicată de ANL la finalizarea lucrărilor de construcții montaj. Pentru ca această măsură să fie pe deplin aplicabilă, în noiembrie, 2021, Guvernul României a adoptat HG nr. 1174/2021 prin care normele metodologice ale Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe au fost modificate și completate în acord cu schimbările apărute în iunie 2021.

În acest sens, potrivit art. 192 din HG nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, valoarea de vânzare a locuinței se stabilește potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) și e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data vânzării acestora.

Valoarea de vânzare a locuinței reprezintă valoarea de investiție a construcției, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normală de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale și virată către ANL. Valoarea obținută se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii și se actualizează cu rata inflației, comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data depunerii cererii de achiziționare a locuinței. Valoarea actualizată se ponderează cu coeficientul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d1) din Legea nr. 152/1998, coeficient determinat în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, în cazul Municipiului Beiuș acesta fiind de 0,9. Altfel spus, noile prețuri de vânzare ale locuințelor ANL nu pornesc de la costul construirii unei locuințe noi, așa cum era reglementat anterior, ci se bazează pe costul de construcție al locuinței în cauză, din care se deduce o parte din chiria plătită până la momentul vânzării, precum și o pondere conformă gradului de indice al localităților, actualizându-se cu rata inflației˝.