Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 2018, începând cu 1 iulie este obligatorie colectarea selectivă a deșeurilor, pe patru fracții: plastic-metal, hârtie-carton, sticlă și materiale reziduale. În plus, deșeurile voluminoase și textilele vor fi colectate periodic, iar ridicarea celor rezultate din construcții va trebui plătită.

Directorul Mircea Popa declara, în urmă cu câteva zile, că firma beiușeană de salubritate „Edilul” nu poate trece, deocamdată, la colectarea selectivă, motivele ținând de situația neclară din domeniu: riscul de a rămâne pe stoc cu deșeurile colectate selectiv, lipsa contractelor dintre firmele de salubritate și unitățile administrativ-teritoriale, precum și a hotărârilor consiliilor locale referitoare la sancțiunile ce vor fi aplicate în cazul nerespectării cadrului legal.

Interlocutorul nostru a enumerat și unele probleme tehnice care întârzie trecerea la colectarea selectivă a deșeurilor. Ținând cont că frecvența de ridicare a deșeurilor reziduale va fi mai scăzută – o dată pe lună, populația va trebui să gestioneze riguros selecționarea resturilor menajere. În plus, pentru evitarea neînțelegerilor dintre beneficiari și prestatorii de servicii de salubritate, autogunoierele și celelalte autovehicule utilizate la colectarea selectivă ar trebui dotate cu cântare, pubelele repartizate gospodăriilor particulare, cu CIP-uri, iar platformele cu containere din incinta asociațiilor de proprietari din cartierele de blocuri, cu sisteme de supraveghere video.

Mircea Popa a reclamat și faptul că stația de sortare și transfer de la Beiuș nu funcționează, nefiind făcuți, încă, toți pașii birocratici necesari. Nici până acum nu a fost publicat caietul de sarcini, motiv pentru care directorul Popa a declarat că la „Edilul” nu s-a luat încă o decizie referitoare la eventuala participare la licitația pentru preluarea stației de sortare și transfer.

În plus, preciza interlocutorul nostru, deoarece Zona 4, arondată stației de sortare și transfer de la Beiuș, cuprinde nu mai puțin de 24 de comune și patru orașe, cu o populație de circa 90 de mii de locuitori, ar fi necesare 30-40 de mii de pubele pentru deșeurile reziduale, plus saci colorați pentru cele trei fracții uscate (plastic-metal, hârtie-carton și sticlă), ceea ce ar genera cheltuieli de circa două sute de mii de lei, sumă importantă dacă e raportată la cifra de afaceri a „Edilului”.