A devenit o datorie de onoare a celor de azi să cinstească memoria iluștrilor înaintași, a celor care, cu prețul vieții, au înnobilat acest neam cu gena demnității și a justificatului orgoliu latin. În fiecare an, la 25 aprilie, Beiușul își comemorează martirii, pe cei doi patrioți români Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș, fruntași ai luptei pentru unitatea națională a neamului nostru.

Căliți în deceniile de lupte politice din perioada dualismului austro-ungar, cei doi patrioți români s-au aflat în fruntea generației Marii Uniri, participând, de altfel, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918. După reîntoarcerea la Beiuș începe drama. Refuzând să părăsească Beiușul, ocupat de o bandă de secui conduși de căpitanul Verböczy, Ioan Ciordaș este ridicat de acasă, împreună cu Nicolae Bolcaș, în noaptea de 3/4 aprilie 1919. Cei doi sunt duși cu un tren special spre satul Lunca, unde sunt mutilați cumplit – li s-au scos ochii – apoi sunt uciși și aruncați într-o groapă săpată în albia pârâului Vărzarilor, ce trece prin satul mai sus-menționat. Abia la 25 aprilie, după ce bravii ostași români au eliberat Beiușul, trupurile neînsuflețite ale celor doi Martiri ai Neamului au fost aduse la Beiuș și reînhumate în Cimitirul din Deal.

Consiliul Dirigent, neștiind de sfârșitul tragic al marelui român, l-a numit, în acele teribile zile, pe Ioan Ciordaș ca prim prefect al Bihorului românesc.

Ca în fiecare an, Primăria organizează un moment comemorativ, ca dovadă a recunoștinței veșnice pe care beiușenii le-o poartă celor doi martiri ai luptei pentru unitatea națională. La slujba de pomenire a martirilor Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș, săvârșită marți, 25 aprilie, de părintele Marian-Vasile Popa, protopopul ortodox al Beiușului, Seghiștei și Șteiului, au participat primarul Petru Mlendea-Căluș și Anca Banda, referent în cadrul Casei de Cultură Beiuș. Primarul Petru Mlendea-Căluș a prezentat contextul în care avocații beiușeni Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș au dat jertfa supremă, evocând, totodată, trecutul tumultuos al monumentului închinat acestora. Ridicat la inițiativa Uniunii Avocaților din urbe, în 1935, Monumentul Martirilor Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș a fost distrus parțial de bolșevici, statuia originală, din bronz, fiind înlocuită cu o stea în cinci colțuri. După Revoluția din Decembrie, o sculptură aparținând lui Cornel Durgheu a fost amplasată pe vechiul soclu, încercându-se, astfel, o recuperare a memoriei colective și o reparație istorică, deopotrivă.