Primarul Gabriel Popa prezenta, zilele trecute, principalele proiecte pe care administrația locală le-a înaintat forurilor centrale responsabile în vederea aprobării.

După cum preciza edilul beiușean, prioritare sunt, din cauza contextului epidemiologic, cele două proiecte cu finanțare nerambursabilă depuse în cadrul programelor operaționale „Infrastructura Mare 2014-2020”, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 și „Competitivitate”, Axa Prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c, Obiectivul specific 2.4. Intitulat „Creșterea capacității de răspuns la răspândirea virusului Covid-19 în unitățile de învățământ”, primul proiect se ridică la o valoare de circa 3,1 milioane de lei (inclusiv taxa pe valoarea adăugată) și vizează achiziționarea de materiale de igienă și protecție pentru școlile urbei. Însumând aproape 5,8 milioane de lei – sumă care cuprinde și TVA, cel de-al doilea proiect, „Achiziția de echipamente IT în vederea creșterii gradului de utilizare a internetului în actul educațional” are ca obiect dotarea unităților de învățământ cu aparatura necesară digitalizării actului educațional.

Totodată, Gabriel Popa a enumerat proiectele pe care Primăria Beiuș tocmai le-a depus la Compania Națională de Investiții: „Reabilitare și dotare Casina Română - crearea unui spațiu suport în educația comunității”, „Consolidarea și amenajarea clădirii Cinematografului  Bihorul Beiuș”, „Modernizare străzi în municipiul Beiuș” și „Construire și dotare Bază de tip II în curtea Liceului Vocațional Pedagogic N. Bolcaș Beiuș”.

În plus, documentațiile pentru alte câteva investiții de amploare, cu impact asupra dezvoltării durabile a comunității locale, sunt în lucru, chiar la ultima ședință a Consiliului Local, cea din 25 noiembrie, fiind aprobate sumele necesare întocmirii proiectelor tehnice pentru sensurile giratorii din Piața Samuil Vulcan și de pe Calea Bihorului, precum și scrierii studiilor de fezabilitate pentru Piața agroalimentară și alimentarea cu gaze naturale a municipiului Beiuș. De altfel, vorbind despre bugetul local pentru 2021, primarul Popa a subliniat că acesta va fi axat pe soluționarea unor probleme stringente și pe inițierea unor investiții de amploare, modernizarea pieței agroalimentare aflându-se printre priorități. Până la aprobarea bugetului local pentru anul viitor, Gabriel Popa consideră că finalizarea proiectului de eficientizare energetică a Spitalului Municipal constituie unul dintre obiectivele imediate ale administrației locale.