În cadrul ultimei ședințe ordinare a Consiliului Local Beiuș, au fost dezbătute două proiecte de hotărâre referitoare la colaborarea cu Agenția de Dezvoltare Durabilă Bihor, ambele fiind aprobate cu unanimitate de voturi.

Prima dintre cele două hotărâri ale Consiliului Local Beiuș a vizat trecerea a două terenuri – cu o suprafață cumulată de 32.644 de metri pătrați, aflate în incinta Stadionului Municipal „Francisc Matei” – din domeniul public în cel privat al municipiului Beiuș și constituirea dreptului de servitute asupra celor două terenuri în favoarea Agenției de Dezvoltare Durabilă Bihor, cu scopul realizării în comun – U.A.T. Beiuș și A.D.D. Bihor – a obiectivului de investiții „Asigurarea utilităților la bazinul didactic de înot din Municipiul Beiuș”. Dreptul de servitute astfel constituit va fi valabil până la finalizarea lucrărilor de racordare la utilități (apă potabilă, canalizare, apă geotermală, energie electrică) a bazinului didactic de înot care va fi construit în cadrul Stadionului Municipal „Francisc Matei”, între terenul de fotbal și sala de sport.

Consilierii locali beiușeni au aprobat, totodată, încheierea unui acord de parteneriat între unitatea administrativ-teritorială Beiuș și A.D.D. Bihor, „în scopul realizării în comun a unor etape necesare realizării obiectivelor de investiții «Sistem UPS Spitalul Municipal Episcop Nicolae Popovici Beiuș», «Jocuri pentru copii și mobilier urban în Municipiul Beiuș« și «Asigurarea utilităților la bazinul de înot din Municipiul Beiuș»”.

Ca raportor, primarul Petru Mlendea-Căluș a oferit consilierilor locali mai multe argumente în favoarea aprobării celor două proiecte de hotărâre:

„Agenția de Dezvoltare Durabilă a finanțat – și este în curs de execuție – bazinul de înot care se situează în spatele sălii de sport din Beiuș, de la baza sportivă. În urma recalculării bugetului, la Agenția de Dezvoltare, a rămas o sumă de bani, pe care au repartizat-o inclusiv către unitatea administrativ-teritorială Beiuș. Am considerat normal să asigurăm utilitățile la bazinul de înot și, similar, acel grup U.P.S. de la aparatura de diagnosticare de la spital, care sunt investiții de la Consiliul Județean, prin Agenția de Dezvoltare Durabilă. Totodată, le vom acorda servitute – utilitățile trec prin parcarea din fața sălii de sport – și vor merge perpendicular pe șosea, pe lângă sala de sport, până la limita de proprietate. Urmează ca după finalizarea investiției, aceasta, în întregime – bazinul de înot, plus utilități – să fie dată către U.A.T. Beiuș. Din cei 240.000 pe care îi primim de la Agenția de Dezvoltare Durabilă, 100.000 vor fi repartizați pentru acel sistem U.P.S. de la spital, aproximativ 90.000 vor fi utilitățile la sala de sport și 50.000 pentru achiziția de mobilier urban pentru parcurile din oraș”.