Deși, în recenta campanie electorală pentru „locale”, unii preziceau iminenta majorare a taxelor și impozitelor percepute pe raza municipiului Beiuș, printre primele măsuri luate, imediat după alegeri, de edili – aceiași pentru încă o legislatură – se numără chiar menținerea taxelor de piață la nivelul din 2023.

 

Cu ocazia celei mai recente ședințe a Consiliului Local Beiuș, a fost adoptată Hotărârea nr. 115/28.06.2024 „privind aprobarea modificării prin Act Adițional nr. 2 a Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de administrare a domeniului public si privat al municipiului Beiuș, servicii constând în construcția, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea pieței Agroalimentare, a Bazarului, a Oborului, a halelor de lapte și carne și a pieței de păsări de pe raza municipiului Beiuș nr. 6130/364 din 27.05.2022, în sensul aprobării tarifelor aferente anului 2024”. Decizia a fost luată în urma adresei nr. 220/26.02.2024 a SC Administrația Domeniului Public Beiuș SA, prin care operatorul solicită aprobarea tarifelor practicate în cadrul serviciului piețe pentru anul 2024, tarife aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SC Administrația Domeniului Public Beiuș SA nr. 48 din 23.11.2023. Deoarece, prin Contractul de delegare a gestiuni nr. 6130/364/27.05.2022, SC Administrația Domeniului Public Beiuș SA are dreptul să stabilească anual tarifele ce vor fi utilizate în desfășurarea activității și în realizarea obiectului contractului, precum și obligația să supună aceste tarife aprobării Consiliului Local al Municipiului Beiuș, propunerea ADP Beiuș a fost de menținere a taxelor menționate „la nivelul celor din anul 2023, aprobate prin HCL  nr. 277 din 06.10.2022”.

Prin urmare, pentru al treilea an la rând, taxele de piață rămân neschimbate, ceea ce ar trebui să influențeze, în favoarea consumatorului, prețurile produselor comercializate în piețele de pe raza municipiului Beiuș.

Prin votul Consiliului Local, tarifele practicate de Serviciului Piețe din cadrul ADP Beiuș în anul 2024 sunt următoarele:

 1. Piața agroalimentarã (și alte locuri de comercializare)
 1. Închiriere masã agenți economici – 120 lei/masã/lunã (1 ml);
 2. Închiriere masã producãtori – 100 de lei/masã/lunã (1 ml);
 3. Închiriere masã agenți economici/producãtori – 8 lei/masã/zi (1 ml);
 4. Închiriere spațiu comercial – 45 de lei/mp/lunã (1 ml);
 5. Taxã utilizare teren, pentru comercializarea diferitelor produse – 5 lei/mp/zi;
 6. Chirie cântare – 5 lei/buc/zi;

 

 1. Piața de pãsãri
 1. Închiriere masã – 8 lei/mp/zi (1 ml);
 1. Hala de lactate și hala de carne
 1. Închiriere vitrinã frigorificã – 200 de lei/buc/lunã;
 2. Închiriere vitrinã frigorificã – 10 lei/buc/zi;
 1. Piața Obor
 1. Închiriere teren pentru vânzare, cu funcționare în zilele de joi – 10 lei/mp/lunã;
 2. Închiriere teren pentru vânzare, cu funcționare în zilele de joi – 2,5 lei/mp/zi;
 3. Închiriere teren pentru vânzare, cu funcționare în alte zile decât cele de joi – 1 leu/mp/zi;
 4. Închiriere teren (modul) pentru vânzare, cu funcționare în zilele de joi (suprafața modul 24 mp) – 40 de lei/modul/zi;
 5. Închiriere teren (modul) pentru vânzare, cu funcționare în alte zile decât cele de joi (suprafața modul 24 mp) – 20 de lei/modul/zi;
 6. Taxã intrare/staționare autoturisme/autovehicule, maxim 3,5 t, cu vânzare de produse agricole sau de ocazie, cu funcționare în zilele de joi – 60 de lei/buc/zi;
 7. Taxã intrare/staționare autoturisme/autovehicule, maxim 3,5 t, cu vânzare de produse agricole sau de ocazie, cu funcționare în alte zile decât cele de joi – 30 de lei/buc/zi;
 8. Taxã intrare/staționare autoturisme/autovehicule, peste 3,5 t, cu vânzare de produse agricole sau de ocazie, cu funcționare în zilele de joi – 100 de lei/buc/zi;
 9. Taxã intrare/staționare autoturisme/autovehicule, peste 3,5 t, cu vânzare de produse agricole sau de ocazie, cu funcționare în alte zile decât cele de joi – 50 de lei/buc/zi;
 10. Taxã intrare/staționare cap tractor cu semiremorcã (TIR), peste 14 t, cu vânzare de produse agricole sau de ocazie, cu funcționare în zilele de joi – 200 de lei/buc/zi;
 11. Taxã intrare/staționare cap tractor cu semiremorcã (TIR), peste 14 t, cu vânzare de produse agricole sau de ocazie, cu funcționare în alte zile decât cele de joi – 100 de lei/buc/zi;
 12. Taxã intrare/staționare autoturisme, fãrã marfã – 5 lei/buc/zi;
 13. Taxã vânzare bovine, cabaline, bubaline – 20 de lei/buc/zi;
 14. Taxã vânzare ovine, caprine, porcine, adulte – 10 lei/buc/zi;
 15. Taxã cântar pod basculant – 15 lei/buc.