Clubul Rotary Oradea şi Holcim Aleșd s-au întovărășit pentru ajutorarea copiilor din familii defavorizate din mediul rural, în vederea prevenirii abandonului școlar.

Conform unei cercetări publicate în luna mai 2018 de Fundația „Salvați Copiii”, „România rămâne o țară a decalajelor profunde care atrag după ele discriminări dureroase, cu consecințe pe termen lung atât în ceea ce privește viața copiilor, cât și în ceea ce privește societatea în ansamblul ei. Astfel, la nivel național rata de părăsire timpurie a școlii este de 26,6% în zonele rurale, 17,4% în orașele mici și suburbii și scade la 6,2% în municipii”. Așadar, în mediul rural, abandonul școlar este mai mare cu 20% decât în mediul urban, iar unul din factorii favorizanți este sărăcia, context în care lipsa hainelor și a încălțămintei adecvate sezonului rece reprezintă un element întâlnit frecvent în justificarea abandonului școlar, adusă de copii și familiile acestora. Beneficiari direcți ai colaborării dintre Rotary şi Holcim sunt 356 de școlari, proveniți din familii defavorizate din mediul rural, aflați în una sau mai multe din următoarele situații generatoare de abandon școlar: proveniți din familii cu venit situat sub valoarea de 250 lei/membru de familie/lună; poveniţi din familii cu peste doi copii; provenuţi din familii monoparentale sau chiar fără părinți. În zona Aleșd, în școlile din Aleșd, Aștileu și Țețchea au beneficiat de ajutorul primit în haine și încălțăminte 109 copii din ciclul primar și gimnazial. Este al şaselea proiect între cei doi parteneri, dintre care cinci proiecte au fost în sprijinul copiilor defavorizați. La ultimele trei proiecte, Holcim și-a adus aportul cu 10.000 euro. La acestea se adaugă proiectele derulate în școlile din Aleșd, Aștileu, Hotar și Țețchea în dotarea cu aparatură electronică de ultimă oră (calculatoare etc.), amenajarea de ateliere școlare și terenuri de sport. Cu prilejul primirii hainelor și încălțămintei de iarnă de către directorii școlilor beneficiare, Romeo Râmbu, directorul Clubului Rotary, a reiterat buna colaborare în derularea proiectelor cu Holcim, accentuând faptul că această bună colaborare și-a atins scopul contribuind la îmbunătățirea frecvenței copiilor la școală. Acest parteneriat va continua, amintind că este în curs de execuție proiectul „Aripi de înger”, prin care se construiesc cinci case de tip familial, unde aproximativ 20 de copii instituționalizați vor putea să-și schimbe viața împreună cu părinți adoptivi. Pentru colaborarea perfectă de până acum și o garanție pentru viitor, președintele Clubului Rotary a înmânat Iuliei Anca, asistent manager la Holcim Aleșd, o diplomă de merit. Despre proiect au vorbit Iulia Anca, directorii celor trei instituții de învățământ, precum și primarii din Aleșd - Ioan Todoca, Aștileu - Ionuț Lazăr și Țețchea - Ovidiu Drâmbea. Vorbitorii au evidențiat implicarea celor doi parteneri în beneficul copiilor defavorizați, aducându-și aportul la diminuarea abandonului școlar în aceste școli. O remarcă aparte a fost făcută de prof. ing. Valeria Vasile, director la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, care a afirmat rolul deosebit manifestat de Holcim în modernizarea învățământului aleșdean și prin alte proiecte. Discuțiile libere dintre cei prezenți au dus la sugerarea unor idei ce pot să fie aplicate în alte viitoare proiecte.