Într-un interviu acordat zilele trecute Naţional TV şi Crişana, primarul comunei Șoimi, Ioan Vaida, a menționat cea mai importantă investiție finalizată în ultima vreme: modernizarea și asfaltarea, cu fonduri de la bugetul local, a Drumului Comunal 209 pe tronsonul de la podul peste Crișul Negru și până la Școala Gimnazială Urviș de Beiuș.

 

Cât privește proiectele aflate în derulare pe raza comunei Șoimi, Ioan Vaida a declarat că prioritare sunt reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere și modernizarea căminelor culturale și a școlilor. Interlocutorul nostru a precizat că în acest an vor fi executate lucrări pentru modernizarea și asfaltarea Drumului Comunal 208 Ursad-Poclușa de Beiuș, tot cu bani de la bugetul local.

Convinși de necesitatea atragerii de fonduri europene, edilii comunei Șoimi au depus la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene mai multe proiecte, care vizează: modernizarea unei porțiuni de 7,7 kilometri de drum, reabilitarea căminelor culturale din Dumbrăvița de Codru și Urviș de Beiuș, extinderea rețelei de alimentare cu apă în satele Codru și Poclușa de Beiuș, modernizarea sediului Primăriei, extinderea Centrului de Permanență și construirea unui centru cultural multifuncțional. Totodată, există un contract semnat pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Urviș de Beiuș.

Dintre problemele încă nerezolvate, interlocutorul nostru a amintit - pe lângă alimentarea cu apă a două dintre cele opt sate ale comunei, Codru și Poclușa de Beiuș - canalizarea, aceasta lipsind în comună. Primarul Ioan Vaida a precizat că a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru introducerea canalizării în patru sate, dar costurile ridicate cu stația de epurare face imposibilă, momentan, punerea în aplicare a acestui proiect.