La Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei se derulează, pe perioada a 20 de luni, un nou proiect, cu titlul „Pregătire profesională la standarde europene prin mobilități transnaționale”, grupul țintă fiind format din 35 de elevi, iar în perioada 14-29 iunie șapte elevi și doi profesori au participat la al doilea flux de mobilitate în Cipru.

Această a doua mobilitate de proiect, după cea efectuată în Portugalia, în perioada 24 februarie - 9 martie, face parte din noul proiect Erasmus+, Nr. 2018-1-RO01-KA102-048132, cu titlul „Pregătire profesională la standarde europene prin mobilități transnaționale”, având un grant de finanțare de 87.450 euro. Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor educaționale de școală prin dezvoltarea de parteneriate cu angajatori și prin participarea elevilor la stagii de practică în companii reprezentative ale Uniunii Europene, pentru dobândirea de cunoștințe și abilități specifice calificării alese, în vederea integrării socio-profesionale a viitorilor absolvenți. În cadrul proiectului, unul dintre obiectivele specifice va fi îmbunătățirea accesului la învățare pentru elevii din grupuri dezavantajate, prin participarea la mobilitățile de formare profesională VET a cel puțin 20 de elevi din aceste grupuri. De asemenea, se urmărește dezvoltarea de către toți participanții a competențelor interculturale și a celor de comunicare în limba engleză, prin contactul direct cu valorile culturii și civilizației din Portugalia și Cipru, precum și creșterea calității ofertei educaționale a Liceului Tehnologic „Unirea” Ștei, prin dezvoltarea unui parteneriat durabil și eficient cu organizații și agenți economici din Uniunea Europeană. Trebuie specificat aspectul că de la 1 februarie, din acest an, denumirea Colegiului Tehnic „Unirea” Ștei a fost transformată în Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei însă acest fapt nu împiedică cu nimic actul educațional, ci, din contră, la această instituție de învățământ se vor putea pregăti adevărați specialiști în diferite categorii profesionale, ceea ce întărește regula că meseria este „brățară de aur”.  Putem afirma, fără teama de a greși, că cei șapte elevi uniriști - Daniel Cătălin Belei, Gabriel Dacian Ciote, Andrei Dobra, Florian Petru Iancuț, Ioan Roland Igaș, Radu Pașcu Mance, Dănuț Călin Mateiu - împreună cu profesorii însoțitori Rodica Drăgoi și Adrian Gruie, pot fi catalogați ca adevărați „amasadori” bihoreni, care, cu siguranță, au demonstrat în Cipru că elevii care urmează cursurile acestui Liceu Tehnologic vor fi viitorii specialiști de mâine în diferite domenii de specialitate, iar în cazul celor șapte „magnifici”, la care ne referim în acest material, la specialitatea tehnician transporturi, ei făcând parte din clasa a X-a C. „În perioada 14 - 29 iunie, cât a durat mobilitatea de proiect din Phapos, elevii au făcut stagiul de pregătire practică într-un atelier specializat în întreținerea și repararea autoturismelor Mercedes. În cadrul acestei mobilități elevii au avut posibilitatea de a schimba, sub îndrumarea tutorelui de stagiu Marinos Pontantaris, distribuția la un motor Mercedes. De asemnea au schimbat termostatul de la instalația de răcire, uleiul de ungere, filtrul de ulei, filtrul de aer, filtrul de polen la același tip de motor, cât și plăcuțele de frână. Acest flux de mobilitate, cât și primul din Portugalia, îl pot cataloga ca unul deosebit de reușit, în care elevii liceului nostru au dat dovadă de multă disciplină, chiar maturitate în ciuda vârstei lor fragede, dar mai ales hărnicie, fapt care face ca prestigiul școlii noastre să fie unul și mai recunoscut în Uniunea Europeană”, a afirmat, pentru CRIȘANA, prof. ing. Adrian Gruie, dirigintele clasei a X-a C, la întoarecerea din Cipru. Pe durta acestui flux de mobilitate delegația șteienilor a îmbinat utilul cu plăcutul - prin faptul că organizația intermediară OPEI le-a asigurat cele mai bune condiții - datorită unor excursii în care au vizitat satul turistic Amoros, portul Limassol, Mănăstirea Agios Neophytos, Băile Afroditei, precum și alte puncte turistice de mare atracție.