În sala Sant'Ambrogio, din complexul parohial cu același nume din Milano, luni, 13 martie, a avut loc prezentarea cărții „La nostra fede è la nostra vita”, carte care cuprinde cele trei caiete de memorii ale primului cardinal român, Iuliu Hossu. Evenimentul a fost organizat de Parohia Română Unită, Sfântul Nicolae - Milano, cu sprijinul părintelui protopop bihorean Robert Romulus Popa.

 

La eveniment au participat și au avut intervenții ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, domnul Liviu-Petru Zăpârțan, domnul Adrian Georgescu, consul general al României la Milano, monsenior Luca Bressan, vicar episcopal, și episcopul Florentin Crihălmeanu, eparh greco-catolic de Cluj-Gherla. Domnul consul general a subliniat importanța pe care a avut-o Cardinalul Hossu pentru poporul român, pentru realizarea României Mari. A pus în lumină această figură emblematică a poporului român, care a păstrat cu demnitate un echilibru, fără a cădea în diferitele divergențe politice ale timpului. Din materialul publicat răzbate sentimentul de iubire pe care tânărul episcop, de atunci, al Clujului l-a avut pentru propria-i biserică și pentru poporul său. De asemenea, a mai menţionat faptul că în omul – cetăţeanul Hossu nu s-a putut citi în niciun moment vreo înclinare politică, unicul interes fiind acela de a păstori cu măiestrie propria-i biserică, propriul neam. Consulul general a găsit în Hossu chiar şi un bun exemplu pentru aceia care aleg o activitate diplomatică, deoarece cardinalul, în perioada în care a fost senator de drept, a ştiut să combată cu demnitate diferitele divergenţe.

Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun a vorbit despre identitatea poporului român, una care, din păcate, tinde să se autoizoleze. Domnul Zăpârțan a exaltat figura Cardinalului Hossu, considerându-l un exponent de bază în formarea identității românești chiar și într-un context total neprielnic, perioada 1940-1944. Identitatea fundamentală a românilor ce îşi au rădăcinile în latinitatea limbii şi credinţa creştină care este şi azi mărturisită. Excelenţa sa a evidenţiat importanţa punţilor culturalo-spirituale între cei care constituie o singură biserică prin diferite rituri.

Monseniorul Luca Bressan, vicar episcopal al Arhidiecezei de Milano, a subliniat importanța prezenței Bisericii greco-catolice române pe teritoriul milanez, amintind de activitatea părintelui greco-catolic Mircea Clinet (primul preot al românilor din Milano) între anii 1963-1975.

Preasfințitul Florentin Crihălmeanu a fost cel care a prezentat istoricul cărții, dar și aspecte spirituale ale vieții Cardinalului Hossu. Ideea de bază generată de intervențiile partcipanților a punctat rolul bisericilor de rit propriu în activitatea ecumenică, atât de necesară creștinismului contemporan. Memorabila seară s-a încheiat printr-un alt moment convivial, printr-o mică-mare gustare, invitaţii având ocazia de a dialoga şi chiar a se cunoaşte mai bine.

Consiliul Parohial „Sfântul Nicolae” Milano