În august 2015, câțiva locuitori de pe Strada Iancu de Hunedoara solicitau Primăriei municipiului Beiuș să limiteze traficul greu pe artera rutieră menționată, deoarece pereții caselor crăpaseră din cauza trepidațiile produse de autovehiculele de mare tonaj.

Timp de doi ani Primăria nu a dat niciun răspuns cererii locuitorilor de pe Strada Iancu de Hunedoara, iar oamenii, nemulțumiți de atitudinea autorităților locale și de intensificarea traficului auto în zonă, au înaintat o nouă petiție, aceasta fiind înregistrată la Primărie în data de 7 septembrie 2017. Cei 48 de semnatari, de pe străzile Iancu de Hunedoara, Nicolae Grigorescu, Traian, Garofiței și Salcâmilor, solicitau interzicerea traficului auto pe trecerea la nivel cu calea ferată de la intersecția străzilor Iancu de Hunedoara și Garofiței.

După încă doi ani, cazul trecerii peste calea ferată a luat o turnură nedorită de petiționari, aceasta fiind desființată, deși chiar lângă trecere fusese amenajată o haltă de tren! Acum, oamenii sunt puși în situația să traverseze calea ferată ridicând în mâini bicicletele sau cărucioarele cu bebeluși, riscând să se accidenteze, asta pentru că variantele ocolitoare sunt la distanțe apreciabile de acest punct de trecere.

În repetate rânduri, consilierii locali l-au întrebat pe primarul Petru Mlendea-Căluș despre demersurile făcute în vederea reînființării trecerii la nivel cu calea ferată, iar edilul a precizat că au fost înaintate adrese către CFR pentru soluționarea situației. Răspunsul Regionalei de Căi Ferate Cluj a fost trimis Primăriei municipiului Beiuș la 5 februarie a.c. și este tranșant: „Standardul Român SR 1244-1/1996, capitolul 2, articolul 2.3 arată că «trecerile la nivel noi trebuie să respecte următoarele distanțe minime față de cele existente: 1 km în localitățI; 3 km în afara localităților»; articolul nr. 46, alineatul (2) din Regulamentul de Exploatare Tehnică și Feroviară aprobat prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței (MLPTL) nr. 1186/29.08.2001 arată că: «construcția, amenajarea, sistematizarea, exploatarea și întreținerea trecerilor la nivel ale liniilor de cale ferată se execută conform actelor normative și reglementărilor specifice în vigoare».

În consecință, nu putem da curs favorabil cererii Dvs., în zonă există trecerile la nivel de la km 81+943 și la km 82+774, situate la o distanțã de 0,457 km, respectiv 0,374 km (mai mică de 1 km) fațã de accesul peste calea feratã propus a se amenaja la km 82+400.”

Poziția CFR pare corectă, fiind întemeiată pe prevederi legale clare, numai că speța descrisă este cu totul alta decât cea reală: la intersecția strãzilor Iancu de Hunedoara și Garofiței, din Beiuș, nu este vorba despre o trecere nouă, ci de una veche de circa șase decenii!

Răspunsul nu i-a satisfăcut pe beiușeni, câteva zeci dintre aceștia adunându-se vineri, 7 februarie, la locul dezafectatei treceri peste calea ferată. Protestatarii au reiterat motivele pentru care solicită reînființarea imediatã a trecerii pietonale peste calea ferată: ocolurile mari pe care ar fi nevoiți sã le facă pentru a merge la piață, în centrul orașului, pentru a-și duce copiii la școalã sau grădiniță ori pentru a frecventa biserica parohialã.

După discuțiile cu protestatarii, ne-am deplasat la Primãria Municipiului Beiuș, unde am solicitat un punct de vedere chiar edilului Petru Mlendea-Cãluș. Acesta a rezumat situația astfel:

„Am primit o adresă în data de 5, deci, nu ieri, alaltăieri, care specifică clar că, conform Standardului Român – și specifică capitolul, articolul – pe distanță de un kilometru, în localități, n-au voie să fie mai multe treceri pietonale sau cu auto. Într-adevăr, noi avem două treceri, acea cu barieră, de la Fabrica de Mobilă, și trecerea cealaltă, din capăt de la Strada Plopilor, dar, vă spun sincer, încă de când eram eu elev, de prin anii ’70, eu știu că acolo a fost o trecere de pietoni baricadată, de o parte și de cealaltă a căii ferate, cu niște opritoare, ca să nu treacă camioane.

Adevărul este că noi, din punct de vedere al autorității locale, am fãcut toate demersurile necesare. Cetățenii Beiușului trebuie să înțeleagă că porțiunea de cale ferată, plus o parte de acostament, nu țin de domeniul public, ci țin de Căile Ferate, deci, noi, ca primãrie, nu avem nicio autoritate pe, știu eu, trei metri stânga-dreapta din axul cãii ferate și din partea de linii. Este proprietatea CFR-ului, deci, efectiv, mai mult nu puteam face, iar, conform adresei, ne interzice sã facem trecere, chiar și pietonală, acolo!” 

În concluzie, nici primarul, nici specialiștii din Primãrie, la fel ca funcționarii Regionalei de Căi Ferate Cluj, nu sesizează că nu este vorba despre înființarea unei treceri la nivel cu calea feratã, ci de repararea unei vechi de peste șaizeci de ani, dupã cum toți beiușenii știu! Prin urmare, ori adresele cãtre CFR nu au fost suficient de clare, ori mai trebuie insistat, pânã înțeleg și mințile luminate din fruntea Regionalei de Cãi Ferate Cluj care este realitatea din teren!