După ce anul trecut, tot în sezonul de primăvară, consilierii locali stopau ca sediul fostei Bănci Agricole să fie dat în administrarea Spitalului Orășenesc Ștei, iată, din nou, consilierii locali „organizați” sub titulatura Grupul pentru Șteiul (Ne)Dezvoltat „reușesc” încă o performanță demnă de tot... râsul (plânsul)!

 

În ședința ordinară de joi, 27 aprilie, printre multele puncte propuse pe ordinea de zi câteva au „deranjat” vizibil consilierii, Horia Mugurel Miara, Cristina Matei, Ioan Călin Dușe, Ioan Mortan, Aurelian Rengle, Horia Borza, din opoziție care au făcut front comun pentru stoparea câtorva proiecte care, în opinia lor, după maniera de vot, nu au nicio importanță pentru locuitorii orașului Ștei.

 

S-au opus încă din start

Ținând cont de importanța, vitală chiar, a proiectelor propuse, s-a convocat marți, 2 mai, ședința extraordinară de maximă urgență a Consiliului Local al orașului Ștei, cu șapte puncte pe ordinea de zi.  De această dată, din partea opoziției au fost prezenți doar patru consilieri, Horia Mugurel Miara, Cristina Matei, Ioan Mortan și Aurelian Rengle, care din nou s-au abținut, o abținere sinonimă cu votul împotrivă, deoarece nu s-a întrunit majoritatea. Ceilalți doi consilieri, Ioan Călin Dușe și Horia Borza, se pare că au dat bir cu fugiții, nevrând să participe, afișând clar o lipsă de respect, ca și ceilalți patru de altfel, în fața celor care i-au votat. Dar iată și cele două puncte de pe ordinea de zi, care au „deranjat” vizibil aleșii locali:

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafață de 3503 mp, aferent „Drumul de acces la Lacul Natural, Ștei”, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea „Asociației Urbariale Șteiu”, în proprietatea orașului Ștei și domeniului public al orașului Ștei.

Acest punct (3) s-a propus deoarece se încadrează în proiectul cu titlul „Protecția valorilor naturale”,propus spre finanțare prin programul : Interreg V-A, RO-HU, prioritate de investiție 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafață de 19849 mp, aferent „Stației de tratare a apei Ștei”, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea „Asociației Urbariale Șteiu”, în proprietatea oarșului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.

Acest punct (4) s-a propus deoarece se încadrează în proiectul cu titlul „Protecția resurselor de apă în vederea protejării apelor subterane”, propus spre finanțare prin programul: Interreg V-A, RO-HU, cu prioritatea de investiții 6/b – Investiția în sectorul de apă pentru a îndeplini cerințele aquisului de mediu al Uniunii.

 

Agrement mai puțin și apă la fel, dar și mai slab calitativ

La Lacul Natural Ștei se dorea implementarea unui proiect pe fonduri europene (RO-HU) care să vină în completarea proiectului de amenajare zonă-lac, atât drum de acces, cât și pădurea din proximitate, urmând a fi amenajată o zonă de promenadă cu alei și foișoare de observare  a florei și faunei. În ambele proiecte, în colaborare cu orașul Hajdudorog, din Ungaria (cu care suntem înfrățiți), s-a identificat, așadar, axa de finanțare pentru protejarea apelor potabile, urmând ca la Ștei să se reabiliteze bazinele de stocare a apei cu întreaga rețelistică aferentă din stația de tratare a apei. Urma a se realiza, prin același program RO-HU, și în Hajdudorog, cu o cofinanțare de doar 2% din partea celor două primării. Trebuie specificat că bazinele sunt vechi, nefiind reabilitate niciodată, și prezintă fisuri și evident pierderi de apă, care dacă nu vor fi luate măsuri s-ar putea deterioara și mai tare afectând alimentarea, cât și calitatea, cu apă a populației orașului.

 

Concluziile (dar și urmările) le vor trage votanții

Evident, concluziile, dar mai ales urmările, acestui act de adevărat „sabotaj” la adresa tuturor locuitorilor orașului de la poalele Munților Apuseni vor fi trase de toți votanții, indiferent de opțiunea votului adoptată la urne. Nu pot să închei însă fără a reaminti că jurământul tuturor consilierilor depus la învestirea în această funcție, în folosul comunității, va „atârna” greu în conștiința (sau poate ordinul primit) fiecăruia, însă viitorul le va da „răspunsul” pentru fiecare în parte.