În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Ștei din data de 16 noiembrie, ora 15.00, au depus jurământul și cei trei supleanți aleși în data de 27 septembrie la alegerile locale. Astfel, Consiliul Local Ștei își poate desfășura activitatea în formulă completă.

Ținând cont de nenumăratele proiecte care sunt în curs de desfășurare în urbea de sub Apuseni, în cadrul ședinței extraordinare din 16 noiembrie aleșii locali au avut pe ordinea de zi 12 puncte, printre care și depunerea jurământului de către Cuc Simina Elisabeta, Mihuța Cristian Mihai, Vulciu Ioan, supleanți aleși la alegerile locale din 27 septembrie. Așadar, activitatea Consiliului Local Ștei se poate desfășura în formulă completă datorită proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ștei, care vor funcționa astfel: Comisia nr.1: Comisia economico-financiară și pentru agricultură, compusă din Adela Maria Afrusinei Ban, Marius Dorel Cioară, Adrian Manuel Cuc, Sorin Magda, Dorel Pirtea; Comisia nr.2: Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, în formula Mihai Harn, Alexandru Jan Jude, George Raul Micle, Ovidiu Staniște, Simina Elisabeta Cuc; Comisia nr.3: Comisia social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, tineret și sport, juridică și de disciplină, care îi va avea în componență pe Cristian Adrian Andru, Ioan Adrian Gruie, Viorica Cornelia Mone, Ioan Vulciu, Cristian Mihai Mihuța. La punctul 5 s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr cadastral nou în suprafață de 3.789 mp și trecerea acestei suprafețe aferente pentru strada Salcâmilor din orașul Ștei în domeniul public al orașului Ștei, iar la punctul 6 s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafață de 2.732 mp și trecerea acestei suprafețe aferente pentru strada Crișului din orașul Ștei în domeniul public al orașului Ștei. A fost aprobat, la punctul 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii construcțiilor „Clădire anexă internat – corp A” în „Clădire anexă cu funcțiuni economice – corp A” și „Clădire anexă internat – corp B” în „Clădire anexă cu funcțiuni economice – corp B”, situate pe strada N. Iorga nr.34 și înscrierea în acest mod în cele două cărți funciare. La punctul 8 a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind proiectul „Lucrări de reabilitare – strada Vișinilor din orașul Ștei”, care se identifică prin planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor. A fost aprobat, la punctul 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr cadastral nou în suprafață de 1.360 mp și trecerea acestei suprafețe aferente pentru strada Bisericii din orașul Ștei în domeniul public al orașului Ștei, iar la punctul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de selecție pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de administrație” în conformitate cu Hotărârea AGOA Solceta SA nr. 79 din data de 29.10.2020 și adoptarea „Scrisorii de așteptări referitoare la stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare și conducere ale SC Solceta SA”. La penultimul punct a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului orașului Ștei, în timp ce la punctul 12 a fost aprobat proiectul de hotărâre privind înregistrarea UAT Ștei în Sistemul Național de Plată a impozitelor și taxelor. De specificat este aspectul că toate punctele de pe ordinea de zi au fost votate în unanimitate.