Penuria de activități culturale, din ultimele două decenii, în orașul Aleșd, este o consecință a lipsei unui spațiu adecvat, o casă de cultură, (de mai mulți ani în reabilitare) și a unui colectiv de specialiști care să pună în valoare potențialul artistic al orașului. În atare condiții actul cultural dorit de populația orașului în special de tineri, este suplinit de Biblioteca orășenească „Octavian Goga”și Biserica ortodoxă „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Instituțiile organizează câteva mari evenimente culturale peste an, iar dintre ele se detașează, în luna mai, proiectul cultural „Aleșd – Zile de Cultură”, inițiat și organizat de harnicul colectiv al Bibliotecii orășenești cu sprijinul nemijlocit al Primăriei orașului Aleșd. Proiectul care se află la cota 26, a luat naștere cu prilejul sărbătoririi patronului spiritual al bibliotecii, poetul Octavian Goga. De-a lungul edițiilor omagiale, au fost invitate personalități de marcă ale culturii, științei și artei , a căror prezență a înnobilat actul cultural, cu informații prețioase, unele în premieră dând evenimentelor înaltă ținută cultural - științifică. Fiecare ediție a cunoscut noi inițiative, astfel că „Zilele de Cultură” și-a diversificat domeniile abordate, reușind să cuprindă pe durata unei săptămâni diverse activități de interes, pornind de la obiceiuri și tradiții populare, zile consacrate artei, expoziții de pictură și fotografie , prezentări de carte și întâlniri cu scriitori, toate însoțite de momente muzicale. Aceste activități sau realizat printr-un partenerial cu școlile,  instituțiile preșcolare din oraș, biserici. Dintre toate aceste activități se detașează proiectul cultural „Memoria locului”aflat la ediția cu numărul nouă, care își propune să omagieze mari personalități născute pe aceste meleaguri, care prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea și promovarea științei și culturii naționale în țară și peste hotare. În primele ediții au fost omagiate personalități trecute în eternitate, în ediția actuală și cele viitoare, preocuparea organizatorilor se îndreaptă asupra marilor personalități aflate  în viață, care să se bucure de aprecierea comunității, cu referire la întreaga viață și prodigioasa lor activitate. Programul ediției cu numărul 26 a zilelor culturii aleșdene a cuprins printre altele, două manifestări de mare anvergură și interes. Marți 7 mai, Vernisajul expoziției de icoane pe sticlă și lemn, a doi talentați pictori din Ungaria, pr. Pop Cosmin Florentin și soția sa Pop Irina Ecaterina. Evenimentul s-a circumscris evocării poetului Octavian Goga, al cărui nume și icoanele pe sticlă sunt indisolubil legate de satul românesc, de țăranul cu frică de Dumnezeu și cu nelipsitele icoane agățate la grindă.  Un numeros public a admirat frumoasele lucrări expuse și au aplaudat un scurt program muzical dăruit acestui eveniment de un grup de elevi de la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” dirijat de prof. Corina Ionescu. Evenimentul a fost moderat de d-na Georgeta Ardelean responsabila bibliotecii, care prefațând evenimentul a spus: „Iconița pe sticlă, modestă și nepretențioasă, dar strălucitoare și ademenitoare prin cromatica sa vie, o frântură din „împărăția cerească,” oglindită într-un ciob de sticlă, prins într-o umilă ramă de brad, era la îndemână chiar și celui mai sărac dintre plugarii români”. Despre semnificația Icoanei și simbolistica sa religioasă a vorbit preotul Ovidiu Bocșan, într-un interesant dialog cu tinerii prezenți.

Memoria locului

Joi , 9 mai, zi cu triplă semnificație istorică, pentru poporul român,  s-a desfășurat la Complexul hotelier „Olimp Tom” din Aleșd, un emoționant eveniment, ocazie prin care cca. 70 de persoane au fost prezente pentru a-l cinsti și omagia pe prof. univ. dr. Florian Bercea, eminent dascăl, maestru desăvârșit al finanțelor, model de viață și carieră profesională. Ceremonia a fost moderată de d-na Georgeta Ardelean ajutată de colegele sale: Tamara Urs Hadadea, Denisa Alb și Silvia Koșa. După un scurt cuvânt de „Bun Venit”și prezentarea invitaților, universitari și foști colegi, veniți din București, Cluj Napoca și Oradea, alături de un numeros public aleșdean, a fost prezentată o selecție a unor momente semnificative din viața și activitatea celui omagiat:  „Viața domniei sale se găsește aici, între coperțile acestei cărțI «Meandrele vieții unui profesor în slujba cetății», apărută în anul 2017, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani de viață și peste 55 de ani de profesie și demnități publice” a precizat d-na Georgeta Ardelean. Profund emoționat, cel sărbătorit a făcut  o retrospectivă selectivă activității sale, oprindu-se la momente mai semnificative, accentuând dragostea sa pentru oamenii locului pe care nu i-a uitat niciodată. Facem precizarea că din demnitatea de ministru și parlamentar, a finanțat o serie de obiective publice: un pod peste Crișul Repede între satele Tinăud și Ortiteag, lucrări de amenajare a Vămii Borș, a Spitalului municipal Oradea, construirea unui spital din Aleșd, fonduri pentru Biserica ortodoxă din Tinăud, monument istoric, etc. Cuvântarea sa a fost atent receptată și aplaudată de cei prezenți. În cuvântul său, senatorul Cornel Popa, după cuvintele de apreciere transmise, a insistat asupra contribuției financiare pentru comunitate, din postura de demnitar, în contrast cu pasivitatea și ineficiența activității actualilor parlamentari. Cuvinte emoționante de apreciere au rostit prof. univ. dr. Nicolae Suciu, rude și colegi. A adus elogii fostul primar Zeno Țipțer, care cu 11 ani în urmă într-o ceremonie în satul natal Tinăud i-a acordat d-lui prof. Florian Bercea titlul onorific de „Cetățean de Onoare” al orașului Aleșd. Actualul primar Ioan Todoca, la sfârșitul cuvântului său i-a înmânat „Diploma de Excelență” și „Trilogia Întregitorilor de țară”iar Biblioteca orășenească, o plachetă omagială.