Contractul de lucrări privind investiţia „Modernizare drum comunal DC 176 Birtin-Tomnatic Km 7+467,99 - Km 11+961,4”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, a fost semnat pe data de 26 octombrie, la Primăria Vadu Crişului.

După ce în cursul anului trecut s-a asfaltat sectorul cuprins între Km 0+000 - Km 7+467,99, investiţiile vor continua cu modernizarea DC 176 Birtin-Tomnatic, între Km 7+467,99 - Km 11+961,47, în prezent pietruit. Momentan, traficul rutier se desfăşoară greoi, drumul existent este îngust, pietruirea prezintă gropi şi lipsesc dispozitivele pentru colectarea şi evacuarea apelor.

Inspecţia vizuală şi studiul geotehnic au relevat faptul că starea tehnică generală a drumului este precară, caracteristicile tehnice şi structurale, pe lângă multiplele defecţiuni, generând condiţii improprii pentru circulaţia rutieră. În conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1994 de aprobare a regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, drumul se încadrează în categoria „C” - importanţă normală.

Oportunitatea investiţiei derivă din eliminarea acestor inconveniente prin realizarea elementelor constructive caracteristice drumurilor comunale (îmbrăcăminte bituminoasă, rezolvarea scurgerii apelor meteorice, platforme de încrucişare, rezolvare accese etc.), amenajări care vor conduce la: eliminarea strangulărilor din trafic şi creşterea vitezei de circulaţie; realizarea unui confort sporit pentru participanţii la trafic; mărirea siguranţei circulaţiei; îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea noxelor şi a poluării sonore;

creşterea nivelului de trai şi a confortului riveranilor; dezvoltarea turismului rural şi atragerea de investitori.

Necesitatea investiţiei rezultă din caractersiticile tehnice de exploatare a drumului, care nu mai corespund normelor în vigoare. Din cauza lipsei unei îmbrăcăminţi adecvate, a elementelor geometrice necorespunzătoare în plan orizontal, vertical şi transversal, circulaţia autovehiculelor se desfăşoară foarte greu atât în perioadele ploioase, când nu este asigurată scurgerea apelor pluviale, cât şi vara, când trecerea autovehiculelor produce praf şi disconfort acustic.

După ce proiectul depus de către Comuna Vadu Crişului în cursul anului trecut a fost aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în cursul acestui an a avut loc licitaţia lucrării, la care au participat 6 firme.

Joi, 26 octombrie, la prânz, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vadu Crişului, primarul Dorel Cosma şi Florin Dume, reprezentantul firmei Dumexim, câştigătoarea licitaţiei, au semnat contractul de execuţie a lucrărilor. Valoarea contractului este de 6.084.438,60 lei fără TVA. Termenul de realizare a lucrarilor este de 24 de luni.

După realizarea acestei investiţii, prin localitatea Birtin se va putea ajunge pe drum asfaltat la drumul judeţean DJ 764 Aştileu-Beiuş.

Ioan HASAS