Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor, din Oradea, recrutează candidaţi pentru Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti și Şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vreți să începeți o carieră militară puteți afla informații de bază din acest articol, pentru mai multe detalii este bine să vă informați de pe site-urile instituțiilor care vă interesează.

 

La Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti sunt 5 locuri alocate Jandarmeriei Române, la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă, domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”. Alte 50 de locuri sunt alocate la Facultatea de Jandarmi, pentru învăţământul cu frecvenţă, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă, specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi). Mai sunt alocate Jandarmeriei Române 5 locuri la Facultatea de Poliţie, pentru învăţământul cu frecvenţă redusă, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

 

Şcoli postliceale ale MAI

Alte 180 de locuri, dintre care 174 pentru Jandarmeria Română și 6 locuri pentru SPP sunt alocate la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgăşani (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi). 175 locuri sunt alocate la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Alte Instituţii de învăţământ care şcolarizează personal pentru MAI sunt Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti - 2 locuri, Facultatea de Comanda şi Stat major, Academia Tehnică Militară Bucureşti - 38 locuri alocate MAI conform specialităţilor, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu - 22 locuri alocate MAI conform specialităţilor, Institutul Medico-Militar Bucureşti - 5 locuri alocate MAI (Direcţia Medicală) specialitatea militară „Medicină generală”, Academia Forţelor Aeriene „Henry Coandă” Braşov - Facultatea de Management Aeronautic, 12 locuri alocate MAI (IGAV), 10 la specialitatea militară „Management în aviaţie - Aviaţie piloţi” și 2 la specialitatea militară „Managementul traficului aerian - Controlor trafic aerian” - exclusiv bărbaţi, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa - 4 locuri alocate MAI conform specialităţilor, Academia Naţională de Informaţii „M. Viteazul” Bucureşti - 14 locuri alocate MAI conform specialităţilor (9 locuri - psihologie - informații, 5 locuri - studii de securitate şi informaţii), Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti - 12 locuri alocate MAI conform specialităţilor și Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa- 14 locuri alocate MAI conform specialităţilor.

 

Termene și condiții

Repartizarea pe beneficiar a locurilor alocate MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN se va realiza ulterior admiterii, în funcţie de media de admitere şi opţiune. Candidaţii pentru aceste locuri trebuie să îndeplinească criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de aceste instituţii, mediatizate prin intermediul site-urilor proprii.

Data limită pentru termenul de depunere a cererilor este 26 mai 2017 pentru instituţiile de învăţământ superior ale MAI şi MApN şi şcolile postliceale ale MapN și 21 iulie 2017 pentru şcolile postliceale ale MAI.

Data limită pentru depunerea dosarelor de candidat este 19.06.2017 pentru Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti şi instituţiile de învăţământ ale MapN și 14.08.2017 pentru Şcolile Militare de Subofiţeri Jandarmi Drăgășani şi Fălticeni.

Pentru a fi admiși, candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă capacitatea deplină de exerciţiu, să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere, să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare în ultimii 7 ani, sa nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege, să aibă vârsta de pană la 27 ani, împliniți în anul participării la concurs pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale MapN, să aibă înălţimea de minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile, să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă, punctaj, calificativ purtarea elevului și să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învățământ.

Cererile de înscriere se completează la sediul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor, în municipiul Oradea, str. Universităţii, nr. 2, (tel. 0259.430.673 int. 24535 sau 24557), Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00. Candidaţii se vor prezenta pentru înscrieri având asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris. Informaţii suplimentare se pot obţine la aceeaşi adresă. Detalii privind tematica, bibliografia, etapele, probele concursului de admitere și calendarul în instituţiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne pot fi consultate pe paginile web ale acestor instituţii: academiadepolitie.ro, jandarmeriafalticeni.ro și scoaladragasani.ro.