Omul este prin execelență o ființă socială șI, în consecință, fericirea san u poate fi desprinsă de contextual social. Omul trebuind a fi privit ca „centru al tuturor preocupărilor”, în sensul de a I se asigura dreptul la viață, la libertate, la siguranță, la egalitate în fața legii șI a șanselor, la proprietate etc.

 

Din nevoia de a-și putea exersa aceste drepturi, oamenii se constituie într-o comunitate căreia îi acordă o anumită putere, aceasta fiind statul, care trebuie să le garanteze aceste drepturi, precum și condițiile de existență, ceea ce, evident, obligă și cetățenii să dea ceva statului. Nu este normal ca numai să cerem, fără ca și noi, oamenii, să dăm ceva statului. Dacă nimeni nu dă și toți cerem, atunci de unde să ni se dea? Există, la un anumit nivel social, mentalitatea că noi, oamenii, nu avem nici o obligație, ci numai drepturi. Să ne aducem, însă, aminte de cuvintele fostului președinte al SUA, J.F. Kenedy, care le spunea americanilor „să nu întrebe numai ce le dă lor America, ci și ce dau ei Americii”. Aici se naște primul conflict dintre om și stat, dintre drepturile omului și puterea în stat, linia de echilibru oscilând de o parte și de alta, în funcție de caracterul politic al statului, dar oamenii nu trebuie să renunțe la dreptul de a primi ocrotire de la stat. Toți oamenii au dreptul la viață și la libertate, cu condiția să nu încalce drepturile și libertățile altora. Socialismul a optat pentru prioritatea statului în fața individualului și pentru egalitatea materială, considerată singura condiție pentru egalitatea în fața legii. De asemenea, socialismul consideră ca formulă justițiară aceea ca „dreptul la proprietate privată să fie numai în limitele trebuințelor reale și normale și nu în exces” ceea ce (susțin socialiștii) ar fi făcut ca „multe din injustițiile sociale, revoluțiile și chiar războaiele să nu mai fi avut loc”. În schimb liberalismul pune accent pe individ și nu pe stat, care are obligația de a ocroti individual, acesta având dreptul de a-și „gestiona viața așa cum vrea el”. De asemenea, liberalismul optează pentru libertate totală, pentru egalitate în fața legii, dar nu egalitatea materială. În realitate, însă, nu poate să existe libertate totală a individului pentru că libertatea individuală se oprește acolo unde începe libertatea celuilalt, această limitare fiind necesară unei bune conviețuiri sociale. Libertatea absolută este un nonsens, deoarece libertatea fiecăruia trebuie să fie compatibilă cu libertatea celorlalți. Nici în pădure nu poți fi complet liber! Libertatea nu înseamnă libertinaj, anarhie, dezordine. Pentru a ști ce să faci cu libertatea, este necesară, mai întâi, un minim de educație civică. Înainte de a face ceva, trebuie să cântărești bine, ca nu cumva fapta ta să facă altuia rău, dar unii preferă să aibă o conștiință încărcată decât una curată. Trebuie să luptăm cu prejudecățile societății, pentru a ne impune dreptul la o viață demnă. Oamenii nu trebuie defăimați public, pentru că li se aduc prejudicii lor și familiilor lor. Onoarea odată pierdută, nu se mai întoarce înapoi. Să se termine odată cu toate bestiile lipsite de demnitate, la care nu le este rușine de faptele lor, considerându-se plămădiți din aluatul cel mai bun, deși în realitate sunt niște brute, care mint la modul cel mai nerușinat, care sunt veșnic nemulțumiți de orice, băgând de vină tot timpul și amenințând. Nimeni nu are dreptul de a stigmatiza pe cineva pe viață, orice funcție ar ocupa în stat, arogându-și calitatea de „judecător suprem!”.

 

Două teorii opuse şi false!

Niciodată omenirea nu a văzut o luptă mai prostească și mai lipsită de sens, în care rolul hotărâtor nu-i joacă interesul general, ci amorul propriu al unor politicieni și conducători cu puține circomvoluțiuni, ranchiunoși și săraci cu duhul, hotărâți să-i arunce în închisoare pe presupușii lor adversari sau potrivnici. Aceștia nu-și dau seama că sunt duși de nas și că într-o zi vor fi măturați de pe scena politică și vor fi aruncați la lada de gunoi a istoriei. Într-un stat democratic civilizat, fiecare om are dreptul de a fi apărat de libertatea abuzivă a altora, ceea ce se poate realiza prin legi, cu condiția să se și aplice. Teoria „statului minimal” conform căreia statul nu trebuie să aibă nicio intervenție în societate și în economie este naivă, deoarece într-o societate cu piață liberă, aceasta trebuie reglementată, altfel nu este comerț, ci jaf și haos, după cum nici teoria „statului maximal”, conform căreia statul trebuie să controleze totul, nu este viabilă, deoarece un sistem legislativ excesiv de restrictiv pune „bețe în roate” economiei. Democrația a fost creată tocmai pentru a preveni abuzul și inegalitatea în fața legii, regula de aur fiind aceea de a nu comite niciun exces și niciun abuz, nici al puterii și nici al liberului arbitru. Nu instinctul, ci rațiunea trebuie să triumfe în societate, ca una din premisele importante ale împlinirii și satisfacției umane. O societate perfectă, trebuie să asigure omului libertăți individuale și egalitate, securitatea persoanei și o stare materială optimă. Nu poate fi perfectă o societate atâta vreme cât există suferință pentru cei săraci și mulți, și bogăție excesivă pentru cei bogați și puțini. Într/o societate democratică normală, statul trebuie să acorde o atenție deosebită sărăciei, deoarece există riscul ca sărăcia să conducă la vicii, violențe, crime, revolte și dezordine socială, mulțimea fiind influențabilă și impulsivă, gata oricând să treacă la acțiune la sugestia unor inși, care știu să manevreze masele și să întrețină conflicte, iar democrația este un teren excelent pentru manipulatorii de profesie și pentru unii politicieni inconștienți care se uită că cei ce astăzi te adulează, mâine, la o amplă instigare, te pot dezavua și chiar te pot trimite la moarte. O doctrină care admite sărăcia ca pe o stare firească, este imorală și antiumană. Nu este moral ca 20% din populația globului să dețină 80% din bunurile acestuia, aceasta contrazicând orice formă de morală creștină, laică și a bunului simț. Din păcate, ordinea mondială este nedreaptă. În același timp, globalizarea redeschide calea capitalismului sălbatic, pentru că favorizează țările dezvoltate, care, datorită politicii bazate pe consum, epuizează resursele planetare, distrug fondul forestier, poluează aerul, apa, plantele cu care ne hrănim, sfidând semnalele ce ni s-au dat referitoare la dezastrele ce urmează a se produce. În plan internațional, echilibrul este atât de instabil și de fragil încât în orice moment se poate uza de acel „minut” în care planeta poate fi aruncată în neant printr-o simplă apăsare pe un buton. Pentru evitarea dezastrului este nevoie ca oamenii din toate colțurile globului să se unească pentru a opri autodistrugerea sau, poate, chiar sfârșitul planetei noastre.

 

Raţiune şi moralitate

În plan intern, principiul dominant trebuie să fie rațiunea pragmatică și nu minciuna, răfuiala cu adversarii în stil de mahala, iar strategiile nu trebuie subordonate ideologiei și doctrinelor, ci interesului național. Justiția nu trebuie să supună oamenii la umilințe și nici la un amuzant spectacol improvizat, ca la circ. Unii au îmbrăcat „mantia fanatismului judiciar” crezând că au toate drepturile, în virtutea cauzei pe care trebuie s-o apere. Judecata trebuie să fie severă, dar dreaptă, astfel ca fiecare să-și primească pedeapsa după cât este de vinovat și nu după „etajul social” la care se situează. Nu hoțul să dovedească furtul, ci anchetatorul. „Strânsul cu ușa” se pedepsește de lege (ar trebui), căci poți deveni din acuzator, acuzat. Fiecare gest de răzbunare determină un alt gest similar, întreținând vendeta la nesfârșit și întreținerea îndelungată a urii. De asemenea, ranchiuna este cel mai josnic dintre toate simțămintele posibile. Fiecare trebuie să se obișnuiască cu gândul că nu este fixat în șuruburi pe funcție. Ambiția nu are ce căuta la masa unde se ia decizia. Funcția îi dă omului metehnele în vileag, dar dacă nu renunță la metehne își bagă singur gâtul în laț, atrăgându-și pacostea pe cap. Concluzionând, se poate abserva că raportul om-societate este o ecuație de a cărei rezolvare depinde împlinirea și fericirea omului. Trebuie găsit acest echilibru.