Vineri, 7 aprilie, la librăria R&R de pe strada Republicii a avut loc lansarea volumui Opera Poetică (Ed- Paralela 45, 2016), de Ioan Moldovan. Cartea cuprinde toate volumele de poezie publicate de directorul Revistei Familia, de la debutul din 1980 până în prezent.

 

Într-un cadru intim, restrâns, înconjurat de poeţi şi de prieteni, Ioan Moldovan a lansat Opera Poetică, o antologie care a văzut lumina tiparului sub egida Paralela 45, prefaţată de criticul Alexandru Cistelecan, unic vorbitor în cadrul lansării.

„Climatul acesta de ostilitate, agresivitatea imediată a fiecărui peisaj conturează un fundal dramatic al viziunii, cu atât mai traumatizant cu cât Ioan Moldovan nu e doar un senzual, ci de-a dreptul un gurmand al lumii, al micilor miracole cotidiene şi al oricărei şanse de reverie. Suflet pozitiv, gata să fie sedus şi să glorifice orice adiere de miraj, Moldovan are şi o dispoziţie imnică - supravegheată cu umor -, beatificând cu ritual retoric umilele zilei. [...] E om blând, afabil, Ioan Moldovan; nici scriitura lui nu e agresivă; dar de propus, propune, cu umilitate, cu tandreţe, doar atrocităţi”, scrie Alexandru Cistelecan în deschiderea antologiei. Aşa cum a explicat în cadrul lansării, poetul s-a „salvat” din senzualitate, dramă, patos, prin scepticism, ironie şi autoironie.

„Poetul Ioan Moldovan are un anumit scepticism prin care priveşte viaţa şi fiinţa în general. Are o autoironie, o privire îngăduitor-ironică asupra celor înconjurătoare”, a spus Alexandru Cistelecan. „Pe parcursul volumelor se vede golul vieţii şi mersul spre golul vieţii, dar nu cu o angoasă patetizată. Moldovan nu agravează, nu dramatizează, ci, graţie acelui scepticism cu care se autocontemplează, angoasele devin suportabile”, e explicat criticul.

El a mai subliniat că „printr-o scriitură de secvenţe ale imediatului”,  Ioan Moldovan tratează tot acut şi mai intim golirea realităţii de sens, devalorizarea lumii. Mesajul poetic este livrat printr-o „voce înăbuşită cu metodă” care are „o senzualitate, o imaginaţie care freamătă”. În plină gramatică neutră, pe care o supraveghează, au loc izbucniri care vin din fondul incontrolabil al imaginarului, ca un fulger care cutremură textul oricât ar vrea să fie de calm”, a mai spus Cistelecan.

Opera poetică de Ioan Moldovan se poate găsi în librării şi cuprinde volumele:

Viaţa fără nume (Ed Dacia, 1980), Exerciţii de transparenţă (Ed. Cartea Românescă, 1984), Insomnii de lângă munţi (Ed. Cartea Românească, 1989), Arta Răbdării (Editura Dacia 1993), Tratat de oboseală (Ed. Clusium 1999), Interioarele nebune (Ed. Dacia 2002), Însemnări primitive (Ed Limes 2005), Celălalt Peşte (Ed Paralela 45, 2002), Mainimicul (Ed Cartea Românească 2010).