La Editura Universității din Oradea a apărut prima panoramă critică a poeziei române și maghiare a Bihorului postbelic, realizată de poetul orădean Mihók Tamás. Volumul este rezultatul a cinci ani de cercetare.

O perspectivă critică asupra liricii româno maghiare, volumul Bihorul poetic postbelic conţine primul studiu de acest fel despre subiectul vizat. Cartea de 296 de pagini cuprinde 30 de portrete și 6 medalioane critice ale protagoniștilor „Bihorului poetic” debutați între anii 1945 și 1999, fiind rezultatul a cinci ani de cercetare și elaborare efectivă, realizate sub bagheta prof. univ. dr. Al. Cistelecan (UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș). Bibliografia operei conține, printre altele, nu mai puțin de 372 de volume individuale, toate purtând semnătura poeților români și maghiari ai județului. Coperta a IV-a găzduiește recomandările a trei dintre cei mai reputați critici literari și universitari autohtoni: Al. Cistelecan, Radu Vancu și Balázs Imre József:

„Poet deja cotat la bursă, traducător bivalent, cu inițiativă deopotrivă înspre traducerile din română în maghiară și din maghiară în română, comentator omologat, Mihók Tamás este și un activist al tinerei generații, anunțându-se ca unul dintre protagoniștii ei, de nu chiar ca un posibil administrator. Teza pe care și-a asumat-o are substanțiale motivații personale, legate de propria identitate și «apartenență» locativă, dar și mai consistente motivații de cercetător, pornit să investigheze un posibil spațiu literar prin prisma istoriei și geografiei literare ca modalități complementare. (...) Convins - și pe bună dreptate - că «geografia literară nu poate funcționa ca un organ de panoramare înghețat în timp, așa cum nici istoria literară nu va avea sorți de izbândă fără reliefurile spațiului exploatat», Mihók ajunge să comprime geografia și să privilegieze istoria. (...) În principiu, poeții înregistrați sunt dispuși în serii generaționiste, dar alternate cu criteriul «grupărilor» (îndeosebi în cazul scriitorilor maghiari). (...) Organizarea pe clase cronologice e utilă și suficientă, căci importantă devine investigarea autonomă a fiecărui poet. E, firește, partea cea mai întinsă a tezei, realizată profesionist, cu portrete «tip dicționar» zice Mihók, în care un merit suplimentar pentru cititorul român îl au analizele dedicate poeților maghiari, cu evidențierea «izomorfismelor de poetică» dintre ei și poeții români. Sunt investigații aduse, bibliografic vorbind, la zi, atât în privința scriitorilor români, cât și în a celor maghiari, autorul folosind la maximum mobilitatea sa de pendul între cele două literaturi. Analize veritabile, pe fir cronologic, într-o evidentă conduită de profesionism critic” notează Alexandru Cistelecan.

„Îl consider pe dl Mihók înzestrat superlativ pentru o teză de cercetare întreprinsă pe exact această temă: coexistența și conturarea a două tradiții poetice - cea română și cea maghiară - ale căror puncte de aderență și de intersecție au fost infrecvente și lipsite de cataliza reciprocă pe care ar fi putut s-o genereze. Cu excepția lui Andrei Dósa, cred că nimeni din spațiul nostru cultural nu ar fi fost mai bine echipat pentru a o întreprinde. (…) Mihók Tamás procedează la ample explicații contextuale, păstrând mereu un ton ponderat și nuanțat, temperând orice diez afectiv - și reușind performanța de a explica «specificitățile regionale» cu o claritate care nu e de găsit la aproape nici un alt exeget (doar pe Ion Chinezu și, mai ales, Nicolae Balotă îi am în minte când spun acest «aproape»). (...) Observațiile deopotrivă subtile și esențiale surprinse în această lucrare stau probă pentru acuitatea teoretică și pentru bosa de geograf cultural real ale dlui Mihók. (...) Nu cunosc nici o altă teză care să fi înșirat la bibliografie peste 370 de volume individuale de poezie - și țin să-mi exprim o dată în plus admirația pentru efortul benedictin al doctorandului - care a avut forța și inteligența să gestioneze un subiect atât de volatil și de inflamabil într-un mod atât de elegant și de profitabil pentru ambele culturi”, remarcă Radu Vancu

„Punctul forte al tezei de doctorat este, fără îndoială, analiza individuală a autorilor bihoreni. Mihók Tamás dă dovadă de un spirit critic remarcabil, strategia sa interpretativă nefiind una îngăduitoare doar pe baza apartenenței la un anumit areal geografic. Autorul tezei are observații fine, cunoaște în profunzime operele analizate și are un simț rafinat în ceea ce privește identificarea aspectelor relevante din punct de vedere estetic. Principalul element comun al acestor analize este, de fapt, raportarea textelor analizate la un nivel ridicat al exigențelor estetice, autorul reușind să clasifice într-un mod convingător poeții bihoreni în diferite categorii din punctul de vedere al valorii și al impactului critic”, scrie Balázs Imre József.

Volumul poate fi comandat via e-mail, la adresa: [email protected] Doritorii vor primi exemplarele comandate prin poștă, fiind invitați să doneze, fără titlu de obligativitate, între 20 și 50 de ron/exemplar, în funcție de posibilități, în contul indicat în răspuns.