În preajma aniversării Zilei Naționale a României, duminică dimineața, 27 noiembrie a.c., la Muzeul Unirii din Iași, în fața unui numeros public format din istorici, studenți, intelectuali de mare valoare, s-a lansat lucrarea Enciclopedie – Centenarul Războiului de Întregire și Al Marii Uniri (2014-2020), Ed. Univers Enciclopedic Gold, Ed. Academiei Oamenilor de Știință din România, București, 2022, 1661 p., format A4+. Tiparul a fost executat în Tipografia Magic Print, Onești.

Având ca subtitlu: „Bibliografia, Manifestări Științifice, Momente și însemne comemorative”- volumul s-a străduit să cuprindă: bibliografii, studii, volume, congrese și conferințe naționale, sesiuni, colocvii, mese rotunde, expoziții evocatoare, ansambluri monumentale, monumente comemorative atipice, cruci comemorative, statui, busturi, plăci memoriale fixate pe edificii, monede, timbre și medalioane care fac trimitere la evenimentele politice, militare, viața cotidiană a românilor, diplomația anilor 1914-1920, care au marcat suferința și reușita românilor în lupta pentru făurirea României Întregite, apoi recunoașterea unității politice românești de forumurile internaționale, apărute între 2014-2020 pe cuprinsul întregului spațiu etno-geografic românesc. Altfel spus dintre Nistru și Vestul Românesc, Bucovina de nord, Dunăre și Marea Neagră.

Inițiativa acestei lucrări aparține istoricului prof.univ.dr. Ion I. Solcanu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, autor și coordonator al unui grup de șapte istorici cunoscuți la nivel național. Aceștia au fost repartizați pe provincii istorice și județe după cum urmează: dr. Vasile Ciobanu (Sibiu) pentru județele Sibiu, Brașov, Mureș și Alba, prof.univ. Corneliu Pădureanu (Arad) pentru județele: Arad, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara; prof.univ. Mihai D. Drecin (Oradea) pentru județele: Bihor, Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu-Mare; prof.univ. Ion I. Solcanu (Iași) pentru județele Covasna și Harghita și coordonator general; conf.univ. Bogdan Ceobanu (Iași) pentru județele din Moldova; prof.univ. col (r) Ion Giurcă (București) pentru București și județele din Oltenia; prof.univ. Valentin Ciorbea (Constanța) pentru județele din Dobrogea și Muntenia, prof.univ. Anatol Petrencu (Chișinău) pentru județele din Basarabia și Bucovina de Nord.

Volumul debutează cu o „Prefață” semnată de coordonatorul Ion I. Solcanu intitulată „Geneza proiectului, asigurarea sponsorizării, constituirea echipei de autori, responsabilități”. Publicată în limbile română, engleză, franceză și germană – aici ni se dau detalii privind apariția ideii redactării lucrării, date despre sponsor, Compania Dedeman Bacău, proiectul fiind realizat de Asociația Unilimited Connections Bacău prin președintele prof. Ionuț Munteanu, manager de proiect Oana Elena Radu, colaborator tehnic ing. Neculai Arhip. După ce la 21 decembrie 2019 s-a constituit echipa de cercetători, aceasta a avut mai multe discuții privind arhitectura lucrării, continuu perfecționată, cea mai importantă, care definitivează sumarul, având loc la Bacău în 19-20 iunie 2020. Autorii volumului au beneficiat de  sprijunul unor instituții (biblioteci, consilii județene, primarii, Direcții Județene pentru Cultură și Patrimoniu), dar și colaboratori din teritoriu (muzeografi, bibliotecari, profesori, studenți, doctoranzi). Lista acastora este înscrisă chiar înaintea „Prefeței”.

Lansarea volumului semnal a beneficiat de luările de cuvânt a Acad. prof. Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române și prof.univ.dr. Petronel Zaharciuc, fost decan al Facultății de Istorie din Iași. Moderator a fost prof.univ.dr. Mihai Vitcu. Cu toții au subliniat valoarea lucrării, care va rămâne peste ani una de referință în istoriografia românească. Domniile lor au precizat că, deși autorii au dorit să culeagă date despre toate manifestările centenare dedicate evenimentelor din 1914-1920, desfășurate între 2014-2020, s-ar putea ca lucrarea să nu fie exhaustivă. O serie de factori ar explica unele scăpări: tipărirea unor lucrări pe cont propriu al autorului și într-un număr restrâns, faptul că unele lucrări nu au intrat în biblioteci, unele evenimente nu au fost anunțate public prin mass-media, etc. Lăsând de o parte aceste posibile scăpări, criticile specialiștilor vor putea ajuta la completarea volumului într-o viitoare ediție. Până la urmă, au încheiat Domniile lor, „numai cine nu muncește nu poate greși”.

Între colaboratorii mei pentru completarea datelor privind județele Maramureș, Sălaj și Satu Mare – vreau să-i menționez și să le mulțumesc colegilor: lector univ.dr. Ilie Gherheș (Baia Mare), dr. Vasile Marinel Pop (Zalău), dr. Viorel  Câmpean (Satu Mare). De altfel, toți au fost nominalizați în paginile volumului.

În final un „aparent amănunt” privind managerii companiei Dedeman Bacău. Domnii Dragoș și Adrian Pavăl au sprijinit editarea volumului cu o sumă apreciabilă dintr-un sentiment național perpetuat în familia domniilor lor. Străbunicul Gheorghe Rochia a făcut parte din Regimentul 32 Infanterie „Mircea” care s-a distins în bătălia și victoria de la Mărășești din vara anului 1917. Soldații acestui regiment au intrat în istoria națională și internațională prin contraatacul la baionetă a „cămășilor albe” din 25 iulie 1917, respingând prin lupta la baionetă o mare unitate militară germană. Românii surprinși făcând baie în Siret, într-o acțiune sanitară comandată, nu au pregetat ca luându-și doar cămășile pe ei să-și pună în panică adversarul surprins de niște vedenii alb-negre ieșite din apele Siretului. Implicarea ca sponsori ai domnilor Pavăl, întru amintirea înaintașilor eroi, ne face să credem că dragostea de neam și patrie nu a murit, nici măcar la nivelul elitei înstărite de astăzi, ajunsă în această poziție materială prin multă muncă și inteligență. Gestul lor ar trebui urmat și de alți români, în timp ce școala să crească generațiile tinere în iubirea Istoriei noastre, a înaintașilor care, mulți dintre ei, s-au jertfit pentru Țară.