Guvernul a aprobat, joi, o ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică.

Resursele financiare necesare implementării schemei sunt de 365,6 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR pe anul 2022, arată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În urma rezultatelor centralizării efectuate de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MADR a informaţiilor cuprinse în procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturi, a reieşit un număr de peste 16.000 de fermieri care au fost afectaţi de seceta pedologică şi circa 250.000 ha de culturi înfiinţate în toamna anului 2021 care au fost calamitate în grade diferite de afectare cuprinse între 30% şi 100% pe areale agricole importante la nivel naţional.

Compensaţiile acordate ca ajutor de stat sub forma de grant financiar unitar pe hectar pentru fiecare cultură afectată reprezintă maxim 40% din cheltuielile eligibile, respectiv maxim 40% din cheltuielile tehnologice prevăzute în tehnologiile cadru la culturi din recolta 2021-2022, realizate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR), mai indică sursa citată.

Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100%, care este prevăzut în procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor.

Dacă gradul de afectare prevăzut în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor este cuprins în intervalul 30% până la 100%, cuanumul grantului financiar unitar care se poate acorda se diminuează procentual corespunzător şi se obţine prin înmulţirea cuantumului maxim cu procentul de afectare prevăzut în procesul-verbal.

„Am încheiat procesul de evaluare, care a fost unul extrem de laborios din punct de vedere al constatării la faţa locului şi am reuşit să asigurăm fondurile pentru sprijinul mult aşteptat de fermierii afectaţi de seceta pedologică. Ne dorim ca aceste sume să îi ajute să îşi acopere o parte din cheltuieli şi îi asigurăm că le suntem alături tot timpul, dar mai ales atunci când nevoia o cere", a declarat ministrul Petre Daea.

Pentru evaluarea pagubelor provocate s-a solicitat Administraţiei Naţionale de Meteorologie, precum şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", realizarea de analize a influenţei indicilor climatici asupra evoluţiei culturilor în condiţiile secetei pedologice, manifestată pe areale agricole extinse în anul 2022.

Au fost operaţionalizate prevederile Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările şi completările ulterioare.